Dokument archiwalny

Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci

Realizowany w latach 2013 i 2014 unijny projekt „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" był odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, którzy w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, co najmniej 260 rodziców mogło podjąć pracę lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje, które pomogły im znaleźć zatrudnienie.

 

W ramach projektu zostało utworzonych 5 nowych grup w 4 istniejących żłobkach gminnych:

• Żłobek nr 12 na osiedlu 2 Pułku Lotniczego 23 – utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3/4 lat,

• Żłobek nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30 – utworzył grupę dla najmłodszych dzieci

w wieku od 5 miesięcy do 3/4 lat,

• Żłobek nr 21 przy ul. Lekarskiej 3 – utworzył 2 grupy dla dzieci w wieku od 1 roku do 3/4 lat,

• Żłobek nr 23 przy ul. Słomianej 7 – utworzył grupę dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3/4 lat.

 

Pomieszczenia, w których były prowadzone nowe grupy zostały zaadaptowane, wyremontowane i wyposażone w ramach Programu MALUCH.

 

Dodatkowym elementem tego projektu było wprowadzenie usługi dziennego opiekuna. Dotychczasowe doświadczenia Krakowa w naborze dziennych opiekunów nie przyniosły oczekiwanych efektów. Znikoma liczba chętnych zrezygnowała z uczestnictwa w obligatoryjnych szkoleniach ze względu na zbyt wysoką cenę tych szkoleń.

Spośród 16 osób zainteresowanych zatrudnieniem w charakterze dziennego opiekuna tylko 3 osoby posiadały wymagane kwalifikacje. W związku z powyższym podjęto decyzję, że szkolenia dla opiekunów zostaną sfinansowane w ramach projektu, a ponadto zrealizowana zostanie kampania informacyjno-promocyjna, której zadaniem będzie dotarcie do szerszego grona odbiorców, tak, aby zachęcić mieszkańców zarówno do pracy w charakterze dziennego opiekuna, jak również rodziców do korzystania z tej alternatywnej formy opieki nad dziećmi. Instytucja dziennego opiekuna, jak również systematyczne zwiększanie liczby miejsc w żłobkach samorządowych daje szansę na zmniejszenie problemu niedostatecznej oferty Krakowa w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

 

W 2014 r. dzienni opiekunowie sprawowali opiekę w następujących żłobkach samorządowych: Żłobek nr 19 przy ul. Świtezianki 7, Żłobek nr 22 przy Os. Tysiąclecia 14 i Żłobek nr 30 przy ul. Majora 18, Żłobek Samorządowy nr 20 przy ul. Okólnej 6.