Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady odnośnie herbu Miasta Innsbrucka

 

Gmina Miejska Kraków – Kancelaria Prezydenta względem Herbu Miasta Innsbrucka nie posiada praw do dysponowania nim na rzecz osób trzecich. Zakres uprawnień obejmuje jednorazową zgodę na wykorzystanie przez Gminę Miejską Kraków/Urząd Miasta Krakowa/Kancelarię Prezydenta przedmiotowego herbu.