STARS - Rowerem do szkoły

 

Nazwa przedsięwzięcia:

STARS – Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools (Zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży)

 

Kontrakt:

nr IEE/12/804/SI2.644757 STARS

 

Źródło finansowania:

Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacyjności - EACI

Program: Inteligentna Energia Europa

 

Jednostka Realizująca:

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

 

Miejsce realizacji:

Gmina Miejska Kraków

 

Partnerzy Projektu:

1. Miasto Londyn – LEPT (UK) – koordynator,

2. Mobiel 21 (BE),

3. DTV Consultants (NL),

4. Miasto Bielefeld (DE),

5. BKK Centre for Budapest Transport (HU),

6. Miasto Edinburgh (UK),

7. London Borough of Hackney (UK),

8. Gmina Miejska Kraków (PL),

9. Miasto Madryt (ES),

10. GEA 21 (ES),

11. Miasto Mediolan (IT),

12. Prowincja North Brabant (NL),

13. POLIS (BE).

 

Data rozpoczęcia:

7 marca 2013r.

 

Data zakończenia:

6 marca 2016r.

 

Wartość Przedsięwzięcia (budżet GMK):

101 984 EURO

 

Udział środków UE:

76 488 EURO / 75%

 

Założenie projektu:

Podróże odbywane w celu odwożenia dzieci do szkoły stanowią znaczną część podróży wykonywanych przez gospodarstwa domowe. Skutkiem tego jest zatłoczenie komunikacyjne i wzmożona emisja szkodliwych substancji zwłaszcza w godzinach szczytu. Podróż do szkoły jest najczęściej krótka i nie przekracza 5 km. Taki dystans można swobodnie pokonać rowerem. Priorytetem projektu było, więc zapewnienie długoterminowej zmiany kultury wśród dzieci i młodzieży.

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

Projekt STARS dotyczył realizacji programu akredytacji szkół w celu zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły. STARS koncentrował się na realizacji dwóch sprawdzonych inicjatyw:

  • Akredytacji, skupiającej się na wzmocnieniu pozycji całej społeczności szkolnej (nauczycieli, rodziców i uczniów) dla umożliwienia zaangażowania się w kwestie rowerowe. Korzystając z doświadczenia Transport for London i innych partnerów STARS ramy akredytacji zostały ustalone i pozwoliły szkołom na dostęp do użytecznych informacji, zestawów narzędzi i dostarczyły narzędzia do monitorowania i oceny działań.
  • Zachęcania i wspierania uczniów szkół średnich do tworzenia własnych koncepcji i ich realizacji w szkołach w celu promowania podróżowania rowerem wśród rówieśników.

W roku szkolnym 2013/2014 w projekcie uczestniczyło 9 krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

W roku szkolnym 2014/2015 w projekcie uczestniczyły 24 krakowskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;

W roku szkolnym 2015/2016 w projekcie uczestniczyły 24 krakowskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyły 32 krakowskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;

W roku szkolnym 2017/2018 w projekcie uczestniczyło 30 krakowskich szkół podstawowych oraz Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy nr 3;

W roku szkolnym 2018/2019 w projekcie uczestniczyły 34 krakowskie szkoły podstawowe oraz Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze nr 2 i nr 3;

W roku szkolnym 2019/2020 w projekcie uczestniczy 39 krakowskich szkół podstawowych oraz Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze nr 2 i nr 3;

  

Od roku 2017 w Krakowie, w ramach projektu STARS, organizowana jest dla szkół podstawowych kampania Rowerowy Maj w której wzięo udział:

- w roku 2017 - 22 szkoły oraz 2 przedszkola

- w roku 2018 - 34 szkoły oraz 1 przedszkole

- w roku 2019 - 37 szkół oraz 21 przedszkoli

 

Strona internetowa projektu: http://starseurope.org/pl/index.php

Strona internetowa kampanii Rowerowy Maj: https://rowerowymaj.eu/krakow/

 

Raport finalny projektu STARS:

  • w języku angielskim: LINK
  • w języku polskim: LINK

Pozostałe dokumenty projektu: LINK

 

*Projekt kontynuowany po zakończeniu współpracy międzynarodowej i finansowany z Budżetu Miasta Krakowa jako zadanie pn.: STARS Rowerem do szkoły