Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Małe Błonia – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 1688/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Małe Błonia":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 1684/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Małe Błonia":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 482/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Małe Błonia":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu