WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU MJUP

 

Opis produktu projektu


Produkt finalny
projektu MJUP, który zostanie wdrożony i przetestowany w Krakowie i Poznaniu składa się z następujących elementów (produktów częściowych):

 1. Zestawu wymagań dla poszczególnych metod i narzędzi przedstawionych w formie ogólnych zasad dla JST, w tym:
 1. Ogólnych zasad prowadzenia konsultacji społecznych wspomagających proces podejmowania decyzji w JST
 2. Ogólnych zasad opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej
 3. Ogólnych zasad sporządzania programów wieloletnich i strategicznych
 4. Ogólnych zasad opracowania zadań budżetowych
 5. Ogólnych zasad dotyczących procesu zarządzania ryzykiem
 6. Ogólnych zasad ewidencji finansowo – księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego
 7. Ogólnych zasad monitorowania jakości usług
 8. Ogólnych zasad budowy hurtowni danych wraz z jej zasilaniem oraz modułem analiz i raportowania
 9. Przykładowego zestawu raportów i analiz
 10. Aktów kierowania wdrażających ogólne zasady (projektów zarządzeń, opisów procesów, wzorów procedur)w administracjach Lidera i Partnera,
 11. Przykładowego katalogu usług publicznych.

 

 1. Opisu koncepcji, metodyki i narzędzi badań wskaźników jakości usług publicznych oraz wskaźników jakości życia (produkt dostarczony w wyniku zakupu usługi), w tym katalogu wskaźników kontekstowych i strategicznych dla dziedzin zarządzania, z uwzględnieniem wskaźników JŻ i JUP,

 1. Opisu warunków funkcjonalnych i technicznych wdrożenia aplikacji klasy BI w GMK i GMP,

 1. Narzędzia informatycznego – systemu BI, złożonego z:
 • Modelu hurtowni danych – tj. „pustej”, ale „gotowej” do zasilenia danymi hurtowni, wraz z opracowanymi przez Dostawcę systemu interfejsami zasilającymi,
 • Opracowanych w GMK i GMP arkuszy kalkulacyjnych dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • Modułów systemu pozwalających na gromadzenie danych dla zestawień i analiz dotyczących:
 • Dziedzin zarządzania oraz usług
 • Planowania i monitorowania programów strategicznych
 • Planowania i monitorowania zadań budżetowych
 • Zarządzania ryzykiem w zakresie zasobów informacyjnych, programów strategicznych, zadań budżetowych, projektów oraz celów długoterminowych
 • Opracowanych wzorcowych raportów, które jednostka będzie mogła wykonać dla swoich danych (tj. w przypadku gdy JST zastosuje analogiczną strukturę danych),
 • Instrukcji instalacji, administracji oraz użytkowania systemu.

 1. Podręcznika wdrożenia modelu zarządzania, w tym systemu monitorowania, w wersji papierowej i elektronicznej.