Dokument archiwalny

CENTRAL MARKETS - Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe

 

Programy: Program dla Europy Środkowej

 

Wartość: 128 184 EUR

 

Wartość dofinansowania: 108 956,40 EUR

 

Jednostka realizująca: 

Włochy: Miasto Wenecja-lider projektu

Konserwatorium Śródziemnomorskiej Żywności z Piemontu

Miasto Turyn

Czechy: Region Usti

Polska: Gmina Miejska Kraków (Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK)

Węgry: Izba Handlu i Przemysłu z Veszprému

Agencja Rozwoju Miasta Pecz

Słowacja: Miasto Bratysława

Słowenia: Agencja Rozwoju Mariboru

 

Realizacja od: 2012-7-1 do: 2014-12-31

 

 

Opis projektu

 

Celem projektu „CENTRAL MARKETS - Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe" (CENTRAL MARKETS - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów handlowych w środkowej Europie) było przywrócenie lokalnym placom handlowym właściwej dla nich kulturowej, ekonomicznej i turystycznej roli. Urząd Miasta Kraków był jednym z 9 partnerów z 5 państw Europy Środkowej.

 

W ramach projektu ze środków unijnych finansowane były działania promujące nasze miasto pod kątem tradycji kupieckich oraz możliwości nabywania wyrobów i produktów lokalnych na krakowskich placach targowych. Stworzona została także koncepcja zarządzania miejskimi placami handlowymi.

 

Wartość całkowita projektu, uwzględniająca wszystkich partnerów, to 1 176 714 EUR.