Dokument archiwalny

PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych

 

Programy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Wartość: 1 961 038,65 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 961 038,65 PLN, w tym dla Gminy Miejskiej Kraków - 540 474,55 PLN

 

Jednostka Realizująca:  Wydział Spraw Społecznych UMK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Liderem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Realizacja od: 2012-11-5 do: 2015-6-30

 

 

Opis projektu

 

Przedmiotem projektu było kontraktowanie organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego usług społecznych w ramach opieki nad osobami starszymi. Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu i wzrost efektywności kontraktowania powyższych usług. Realizowane zadania przyczyniły się do wypracowania metody umożliwiającej kompleksowe monitorowanie efektywności ekonomicznej i społecznej oraz jakości zakontraktowanej usługi. Powyższa metoda została przygotowana na podstawie badań, a następnie była poddawana udoskonaleniom zgodnie z wnioskami wynikającymi z zaplanowanej w ramach projektu fazy testowania.

 

Na produkt finalny projektu złożyły się trzy elementy:

  • narzędzie monitorowania kontraktowanych usług społecznych,
  • program komputerowy wspomagający zbieranie wystandaryzowanych danych,
  • program edukacyjny dotyczący przygotowania, realizacji i badania wartości kontraktowanych usług społecznych.

 

W ramach projektu zaplanowano ponadto upowszechnienie produktu oraz wdrożenie go do praktyki polityki publicznej.

 

Etapy realizacji projektu:

  • Diagnoza i analiza problemu
  • Opracowanie wstępnej wersji narzędzi i strategii wdrażania projektu
  • Testowanie opracowanego produktu
  • Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu
  • Opracowanie produktu finalnego
  • Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki