Dokument archiwalny

Różne drogi - jeden cel VI

 

Programy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Wartość: 7 000 000 PLN

 

Wartość dofinansowania: 7 000 000 PLN

 

Jednostka Realizująca:  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Realizacja od: 2013-1-1 do: 2013-12-31

 

 

Opis

 

Głównym założeniem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie aktywności zawodowej 580 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w tym w szczególności osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata, osób bezrobotnych niepełnosprawnych i osób do 30 roku życia.

 

Projektem została objęta grupa 580 osób bezrobotnych w tym:

 

  • 250 osób skierowanych na staż,
  • 90 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje,
  • 240 osób objętych zostało szkoleniami w zakresie małej przedsiębiorczości, z czego 220 osób otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Projekt adresowany był w szczególności do:

 

  • osób bezrobotnych do 30 r.ż. (co najmniej 290 uczestników)
  • osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż. (co najmniej 160)
  • osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (co najmniej 45).