Dokument archiwalny

Projekt : Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55

 

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

Fundusz: Fundusz Szwajcarski

 

Wartość projektu: 2 350 595,13 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 997 975,02 PLN

 

Jednostka realizujaca: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55

 

Okres realizacji: 07.01.2013 - 30.12.2014

 

Opis

 

Zadanie wdrażane było w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. W wyniku zakończonej inwestycji obejmującej parter, I i II piętro oraz klatkę schodową uzyskano 57 wystandaryzowanych miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych wraz z łazienkami, pomieszczeniami terapii zajęciowej i pobytu dziennego, biblioteką, kuchenką pomocniczą, gabinetem medycznej pomocy doraźnej, kaplicą, palarnią i pomieszczeniami pomocniczymi ( garderoby, brudowniki, magazyny, pomieszczenia porządkowe). Zakupiono meble do pokoi mieszkalnych ( tapczany, szafki nocne, szafy, stoły, krzesła), meble do kuchenki pomocniczej, terapii zajęciowej i gabinetu medycznej pomocy doraźnej, półki, karnisze z firankami, lustra do łazienek, a także sprzęt RTV i AGD. Ponadto w ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 108 pracowników pionu Opiekuńczo-Terapeutycznego DPS-u dotyczące m.in. podstaw psychologii i psychiatrii, elementów diagnostyki i terapii, tak aby możliwe było zapewnienie mieszkańcom jak najbardziej profesjonalnej opieki, która w maksymalny sposób przyspieszy ich powrót do zdrowia i zapewni lepsze samopoczucie.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie DPS: dpskrakowska.pl