Dokument archiwalny

Profesjonalna kadra III

 

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Wartość: 674 200,00 PLN


Wartość dofinansowania: 573 070,00 PLN


Jednostka Realizująca:  Grodzki Urząd Pracy


Realizacja od: 2013-1-1 do: 2015-6-30

 

 

Opis


Projekt pozwolił na poszerzenie kadry Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o nowych pracowników poprzez dofinansowanie ich wynagrodzeń, a także podniesienie ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do świadczenia usług w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego. Wdrożenie projektu zwiększy efektywność obsługi klientów tut. Urzędu przez Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego oraz przyczynił się do podniesienia jakości świadczonych usług.

 

Więcej informacji na stronie WWW.