Zarząd Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie (6 kadencja, 2011-2014)

 

1. Stanisław Madej - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2011)

2. Jan Kawa - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (I/2/2011)

3. Jadwiga Kolasa - Członek Zarządu  (I/5/2011)

4. Helena Mikulska - Członek Zarządu  (I/4/2011)

5. Stanisław Rajski - Członek Zarządu  (I/6/2011)

 

Liczba członków Zarządu  (I/3/2011)

 

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie (6 kadencja, 2011-2014)

 

1. Renata Chruściel

2. Andrzej Dziedzic

3. Marcin Gajoszek

4. Dariusz Jaworski

5. Jan Kawa

6. Jadwiga Kolasa

7. Lucyna Korzec

8. Danuta Kwater

9. Zdzisław Lis

10. Lucyna Madej

11. Stanisław Madej

12. Helena Mikulska

13. Iwona Ochyl

14. Stanisław Rajski

15. Grzegorz Rojewski

16. Franciszek Starowicz

17. Stanisław Stroński

18. Stanisław Walczak

19. Wiesław Wojnarski

20. Leszek Zaleński

21. Aleksander Zdziebko