Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny (6 kadencja, 2011-2014)

 

1. Wojciech Krzysztonek - Przewodniczący Zarządu  (I/1/11)

2. Łukasz Cieślik - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (I/2/11)

3. Bożena Stanek - Członek Zarządu  (I/5/11)

4. Regina Zadęcka - Członek Zarządu  (I/4/11)

5. Marek Ziemiański - Członek Zarządu  (I/6/11)

 

Liczba członków Zarządu  (I/3/11)

 

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny (6 kadencja, 2011-2014)

 

1. Anna Brydniak

2. Jerzy Ciepiela

3. Łukasz Cieślik

4. Michał Franczyk

5. Maciej Kotarba

6. Bogdan Krupa

7. Halina Krzynówek

8. Wojciech Krzysztonek

9. Krzysztof Kwiatkowski

10. Paweł Meysztowicz

11. Anna Moksa

12. Piotr Nowak

13. Marek Sadowski

14. Bożena Stanek

15. Weronika Szelęgiewicz

16. Zbigniew Ulmaniec

17. Jerzy Woźniakiewicz

18. Regina Zadęcka

19. Zofia Ziarkowska

20. Marek Ziemiański

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Witold Ekielski  (XLIX/570/14)