Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Józef Krężołek - Przewodniczący Zarządu

2. Stanisław Maranda - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Stanisław Głowacz - Członek Zarządu

4. Krystyna Jastrzębska - Członek Zarządu

5. Anna Kurczyna - Członek Zarządu

 

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Robert Buchta

2. Miłosława Ciężak

3. Mieczysław Dyszy

4. Stanisław Głowacz

5. Krzysztof Gwóźdź

6. Krystyna Jastrzębska

7. Jerzy Kłępa

8. Józef Krężołek

9. Anna Kurczyna

10. Wanda Kuriańska

11. Iwona Machalińska

12. Stanisław Maranda

13. Irena Matras-Lech

14. Stanisław Moryc

15. Małgorzata Niechaj

16. Marian Paciorek

17. Wojciech Ruśniak

18. Tadeusz Staniec

19. Małgorzata Szczupał

20. Józef Szuba

21. Tomasz Urynowicz