Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Jerzy Woźniakiewicz - Przewodniczący Zarządu

2. Jerzy Ciepiela - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Wojciech Krzysztonek - Członek Zarządu

4. Tadeusz Surma - Członek Zarządu

5. Regina Zadęcka - Członek Zarządu

 

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:

Przemysław Wypasek - Członek Zarządu

 

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Jerzy Ciepiela

2. Aleksy Gałka

3. Joanna Jastrzębiec-Czepielewska

4. Edward Kasztelaniec

5. Maciej Kotarba

6. Zofia Kowalska

7. Bogdan Krupa

8. Wojciech Krzysztonek

9. Anna Moksa

10. Danuta Nawrocka

11. Marta Sadowska

12. Bożena Stanek

13. Barbara Stolińska

14. Tadeusz Surma

15. Anna Turczyk

16. Maciej Turkiewicz

17. Zbigniew Ulmaniec

18. Jerzy Woźniakiewicz

19. Przemysław Wypasek

20. Regina Zadęcka

21. Zofia Ziarkowska