Zarząd Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Krzysztof Sułowski - Przewodniczący Zarządu (od 15.04.2003 r.)

2. Stanisław Jaworski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu (od 15.04.2003 r.)

3. Kazimierz Bożek - Członek Zarządu (od 15.04.2003 r.)

4. Aleksandra Machnik - Członek Zarządu (od 15.04.2003 r.)

5. Dariusz Szymski - Członek Zarządu (od 15.04.2003 r.)

 

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:

Bożena Piekarczyk - Przewodnicząca Zarządu (do 15.04.2003 r.)

Jerzy Smoła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu (do 15.04.2003 r.)

Witold Antoni Gaberle - Członek Zarządu (do 15.04.2003 r.)

Stanisław Jaworski - Członek Zarządu (do 15.04.2003 r.)

Zbigniew Stanisławski - Członek Zarządu (do 15.04.2003 r.)

 

Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Jolanta Bazan

2. Kazimierz Bożek

3. Piotr Cymanow

4. Kazimierz Czech

5. Witold Antoni Gaberle

6. Stanisław Jaworski

7. Wojciech Kosiński

8. Janusz Kostrz

9. Aleksandra Machnik

10. Piotr Mardyła

11. Czesław Paluszek

12. Bożena Piekarczyk

13. Jerzy Smoła

14. Zbigniew Stanisławski

15. Krzysztof Sułowski

16. Joanna Szwed

17. Dariusz Szymski

18. Jacek Wilk

19. Jerzy Wolak

20. Ryszard Zawisza

21. Tadeusz Zgud

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Adam Burek