Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Mirosław Gilarski - Przewodniczący Zarządu

2. Bogdan Ziarko - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Mirosław Krzyszkowski - Członek Zarządu

4. Arkadiusz Puszkarz - Członek Zarządu

5. Stanisław Rogoda - Członek Zarządu

 

Rada Dzielnicy VIII Dębniki (4 kadencja, 2002-2006)

 

1. Helena Gajda

2. Mirosław Gilarski

3. Krzysztof Jakubowski

4. Piotr Kącki

5. Łukasz Keler

6. Mieczysław Kłosowski

7. Janina Kruk-Baratowicz

8. Mirosław Krzyszkowski

9. Teresa Kural

10. Wojciech Kurzejowski

11. Iga Lipiec

12. Adam Palaszewski

13. Sebastian Petryk

14. Maria Potempa

15. Arkadiusz Puszkarz

16. Stanisław Rogoda

17. Stanisław Sikora

18. Antoni Stawarz

19. Danuta Wojtas

20. Czesław Wolszczak

21. Bogdan Ziarko

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Janina Wilk

Marian Apostoł

Andrzej Jakubik