Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Marek Hohenauer - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2006)

2. Konrad Maciejowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (I/2/2006)

3. Adam Grelecki - Członek Zarządu  (I/5/2006)   

4. Halina Kita - Członek Zarządu  (I/6/2006)

5. Leszek Tytko - Członek Zarządu  (I/4/2006)

 

Liczba członków Zarządu  (I/3/2006)

 

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Eugeniusz Budzyński

2. Józef Celewski

3. Sławomir Dymacz

4. Adam Grelecki

5. Grażyna Grudzień

6. Marek Hohenauer

7. Michał Jaworski

8. Zbigniew Kieć

9. Halina Kita

10. Konrad Maciejowski

11. Henryk Matysiak

12. Krzysztof Nowak

13. Jan Orzeł

14. Piotr Serafin

15. Andrzej Siciarz

16. Marcin Starczyński

17. Anna Trzoniec

18. Leszek Tytko

19. Janusz Wołek (Uliasz)  (XXXIV/255/2009)

20. Wiesław Zając

21. Stanisław Zięba

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Paweł Cichopek  (XXXIII/254/2009)