Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Jerzy Woźniakiewicz - Przewodniczący Zarządu  (1/I/06)

2. Wojciech Krzysztonek - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (2/I/06)

3. Jerzy Ciepiela - Członek Zarządu  (4/I/06

4. Aleksy Gałka - Członek Zarządu  (5/I/06)

5. Regina Zadęcka - Członek Zarządu  (6/I/06)

 

Liczba członków Zarządu  (3/I/06)

 

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Anna Brydniak

2. Jerzy Ciepiela

3. Łukasz Cieślik

4. Michał Franczyk

5. Aleksy Gałka

6. Joanna Jastrzębiec-Czepielewska

7. Edward Kasztelaniec

8. Maciej Kotarba

9. Zofia Kowalska

10. Bogdan Krupa

11. Wojciech Krzysztonek

12. Tomasz Müller

13. Danuta Nawrocka

14. Marcin Sikora

15. Bożena Stanek

16. Tadeusz Surma

17. Zbigniew Ulmaniec

18. Jerzy Woźniakiewicz

19. Regina Zadęcka

20. Zofia Ziarkowska

21. Marek Ziemiański