Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Jacek Bednarz - Przewodniczący Zarządu  (I/1/2006)

2. Aurelia Czerwińska-Pacura - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (I/2/2006)

3. Jadwiga Frączek - Członek Zarządu  (VIII/95/2007

4. Tomasz Kołomyjski - Członek Zarządu  (II/8/2006)

 

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:

Barbara Orłowska - Członek Zarządu  (I/4/2006)  (VI/72/2007)

Ewa Gawlikowska - Członek Zarządu  (I/5/2006)  (XXX/337/08)

 

Liczba członków Zarządu  (I/3/2006)  (II/7/2006)  (XXXI/344/08)

 

Rada Dzielnicy XIII Podgórze (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Barbara Baran

2. Paweł Barański

3. Jacek Bednarz

4. Roman Bigaj

5. Elżbieta Chytkowska

6. Aurelia Czerwińska-Pacura

7. Jadwiga Frączek

8. Ewa Gawlikowska

9. Magdalena Gil

10. Adam Kasprzyk

11. Tomasz Kołomyjski

12. Anna Kulig

13. Grażyna Ligęza

14. Bolesław Markiewicz

15. Marzena Nowotarska-Sadłocha

16. Barbara Orłowska

17. Iwona Praczyńska

18. Marzena Smęder

19. Zygmunt Włodarczyk

20. Krystyna Zygiel

21. Czesław Żukowski