Zarząd Dzielnicy X Swoszowice (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Iwona Gizicka-Jarek - Przewodnicząca Zarządu  (I/1/2006)

2. Andrzej Bielarz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (I/2/2006)

3. Zbigniew Kapera - Członek Zarządu  (I/3/2006)

 

Rada Dzielnicy X Swoszowice (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Andrzej Balicki

2. Andrzej Bielarz

3. Danuta Cichoń

4. Iwona Gizicka-Jarek

5. Marek Goliński

6. Zbigniew Kapera

7. Barbara Lambor

8. Halina Mędrala

9. Jan Mikuła

10. Maciej Nazimek

11. Halina Olech

12. Elżbieta Orzechowska

13. Janusz Rzadek

14. Marta Suter  (XXIII/260/2008)

15. Elżbieta Ujma

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Marcin Kłoczko  (XXII/255/2008)