Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Magdalena Bassara - Przewodnicząca Zarządu  (I/1/2006)

2. Agnieszka Pasieka - Zastępca Przewodniczącego Zarządu  (I/2/2006)

3. Janusz Łyczko - Członek Zarządu  (I/5/2006)

4. Anna Matuszek - Członek Zarządu  (I/4/2006)

5. Jarosław Świech - Członek Zarządu  (I/6/2006)

 

Liczba członków Zarządu  (I/3/2006)

 

Rada Dzielnicy II Grzegórzki (5 kadencja, 2006-2010)

 

1. Magdalena Bassara

2. Adam Bryk

3. Konrad Bytnar

4. Małgorzata Ciemięga

5. Mieczysław Czytajło  (XIX/212/2008)

6. Grzegorz Finowski

7. Jakub Gałka

8. Alicja Gołąb-Radziszewska (Gołąb)

9. Józef Kaim

10. Andrzej Kalista

11. Tadeusz Kotlarczyk

12. Janusz Łyczko

13. Jerzy Łyczko

14. Magdalena Maliszewska

15. Anna Matuszek

16. Jacek Owczarek

17. Agnieszka Pasieka

18. Małgorzata Sułkowska

19. Maria Szafraniec

20. Jarosław Świech

21. Maciej Weigel  (XXV/282/2008)

 

Radni, którym wygasł mandat w trakcie kadencji:

Maciej Banaś  (XXIV/275/2008)

Maria Węglarz  (XVIII/205/2008)