Dokument archiwalny

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

 

 

Ważne dokumenty:


UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zarządzenie Nr 2039/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zarządzenie Nr 957/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2039/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 


Wyniki wyborów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2014-2016


Organizacje pozarządowe w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzonych 27 maja, 3 i 10 czerwca wybrały 8 członków Rady, którzy będą reprezentować III sektor w KRDPP.

 

8 członków Rady, którzy będą reprezentować III sektor w KRDPP:

 • Stanisław Banaś - Fundacja Ukryte Skrzydła - 25 głosów,
 • Ewa Chromniak - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych – 34 głosy,
 • Przemysław Dziewitek - Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska – 33 głosy,
 • Paweł Mucha - Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – 20 głosów,
 • Ewa Ryks - Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN – 23 głosy,
 • Przemysław Walocha - Fundacja Babel Images – 20 głosów,
 • Aleksandra Włodarczyk - Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 30 głosów,
 • Ewelina Woźniak-Szpakiewicz - Fundacja MIASTOTWÓRCZE – 28 głosów.

 

Protokół z wynikami wyborów do KRDPP.


Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie kontynuowała realizację w szczególności następujących zadań:

 • opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • promowanie dobrych praktyk współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

 

Skład Rady zostanie uzupełniony o 4 przedstawicieli Rady Miasta Krakowa oraz 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa.


24 września 2012 r. zainaugurowała działalność Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W 16 osobowej Radzie zasiada ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośmiu przedstawicieli samorządu - po czterech wskazanych przez Radę oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Rada będzie realizowała w szczególności następujące zadania: opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 

Podczas inauguracji działalności KRDPP Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski powiedział - Wreszcie dziś, spotkaliśmy się na pierwszym posiedzeniu Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organu niezwykle istotnego dla tworzonego modelu współpracy. Państwa rolą będzie bowiem nie tylko modelowanie dalszego rozwoju tego systemu, określanie kolejnych celów w jego rozwoju, ale przede wszystkim nadzór nad jego prawidłową realizacją. Posiadają Państwo mocny mandat do tej pracy. Cieszę się, że organizacje pozarządowe dokonały wyboru swoich przedstawicieli podczas Walnego Zebrania oraz wyborów, w których mogli wziąć udział wszyscy ludzie sektora.


Prezydent Miasta Krakowa powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego Zarządzeniem Nr 2039/2012 z 26 lipca 2012r. Jej skład zmieniony został Zarządzeniem Nr 957/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2039/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana została w następującym składzie:

1. Czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:
1) Bassara Magdalena
2) Garda Bartłomiej
3) Jantos Małgorzata
4) Kosior Bolesław

 

2. Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:
1) Anna Okońska - Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej
2) Bańkowska Halina – Wydział Kształtowania Środowiska
3) Płoskonka Mateusz – Wydział Spraw Społecznych
4) Presz Bogusława – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego


3. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
1) Chromniak Ewa – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
2) Dąbroś Grażyna – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość
3) Dziewitek Przemysław – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska"
4) Grabka Paweł – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
5) Hołdys Wiesław – Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN
6) Kurzeja Bartosz – Spółdzielnia Socjalna "EKOCENTRYCY"
7) Pach Łukasz – Spółdzielnia Socjalna Piąty Element
8) Wójtowicz Paweł – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

 

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zgodnie z zapisami w/w dokumentu Rada na pierwszym posiedzeniu wybrała ze swojego grona dwóch Współprzewodniczących. Funkcje Współprzewodniczących pełnią: Anna Okońska-Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przemysław Dziewitek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska".

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ
KRAKOWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W 2014 r.

 

Lp.

TERMIN POSIEDZENIA KRDPP
/wtorki poza tygodniami sesyjnymi/

GODZINA SALA
/UMK plac Wszystkich Świętych 3-4/
1. 21.01.2014 r. 16.00 303
2. 11.02.2014 r. 16.00 Dietla
3. 04.03.2014 r. 16.00 303
4. 15.04.2014 r. 16.00 Dietla
5. 14.05.2014 r. 16.00 303
6. 26.05.2014 r. 12.00

Krakowskie Biuro Festiwalowe
Plac Wszystkich Świętych 2

7. 03.06.2014 r. 16.00 303
8. 01.07.2014 r. 16.00 303
9. 15.07.2014 r. 16.00 Dietla


 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ
KRAKOWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W 2013 r.

 

Lp.

TERMIN POSIEDZENIA KRDPP
/wtorki poza tygodniami sesyjnymi/

GODZINA SALA
/UMK plac Wszystkich Świętych 3-4/
1. 10.12.2013 r. 16.00 Portretowa
2. 12.11.2013 r. 16.00 Portretowa
3. 15.10.2013 r. 16.00 Portretowa
4. 17.09.2013 r. 16.00 Portretowa
5. 09.07.2013 r. 16.00 Dietla
6. 18.06.2013 r. 16.00 Portretowa
7. 14.05.2013 r. 16.00 Portretowa
8. 16.04.2013 r. 16.00 303
9. 05.03.2013 r. 16.00 Portretowa
10. 05.02.2013 r. 16.00 Portretowa

 

 

 

Dokumenty z posiedzeń Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z posiedzeń Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: uchwałami, protokołami, listami obecności, projektami dokumentów programowych, stanowiskami, etc.

 

 

rok 2014


Sprawozdanie z działalności Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za lata 2012-2014 (I kadencja). 

 

Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu:


rok 2013


Sprawozdanie z działalności Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za 2013 rok.


Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu:

 

rok 2012


Sprawozdanie z działalności Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za 2012 rok.


Dokumenty z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu:

 

Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

 

Rekomendacje KRDPP.