Dokument archiwalny

Kraków należy do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” od 2012 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LI/679/12 z dnia 11 lipca 2012 r.

 

„Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO została powołana w październiku 2005 r. w Zamościu. Celem organizacji jest ochrona, promocja i zachowanie wyjątkowych uniwersalnych wartości polskich miast i miejsc wpisanych na Listę UNESCO. W tym celu jej działalność skupia się na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i zagranicą, współpracy z organizacjami turystycznymi, pozyskiwaniu funduszy na rewitalizację, ochronę i promocję turystyczną polskich miast i miejsc UNESCO oraz wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń. Z działalnością Ligi można zapoznać się na oficjalnej stronie.

 

Składka członkowska Gminy Miejskiej Kraków na rok 2014 wynosi 10.000 zł (Uchwała zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” z dnia 25.10.2005 roku w sprawie ustalenia składki członkowskiej).

 

Zarządzenie Nr 683/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.03.2014 r. w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2014 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO".