Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

6 kadencja - 2013 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXXVIII 13-12-2013 XXXVIII/465/13 opinii propozycji rozdziału środków finansowych pomiędzy dzielnice wg algorytmu wskazanego w piśmie-znak: ZIKiT/S/113435/13/EP/81462 z dn. 09.12.2013 r. uchwała
XXXVIII 13-12-2013 XXXVIII/464/13 zmiany zadania priorytetowego na 2014 r. dla Samorządowego Przedszkola nr 14 uchwała
XXXVIII 13-12-2013 XXXVIII/463/13 delegowania radnych uchwała
XXXVIII 13-12-2013 XXXVIII/462/13 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.384.2013.ES) uchwała
XXXVIII 13-12-2013 XXXVIII/461/13 objęcia honorowym patronatem imprezy „Dzień Angielskiego” uchwała
XXXVII 27-11-2013 XXXVII/460/13 zmiany w planie rzeczowo - finansowym Rady Dzielnicy XIV na rok 2013 uchwała
XXXVII 27-11-2013 XXXVII/459/13 objęcia honorowym patronatem konkursu „Od Wandy do Sendzimira” uchwała
XXXVII 27-11-2013 XXXVII/458/13 zadania priorytetowego na 2013 r. pn. „Remont budynków komunalnych: os. Dywizjonu 303 nr 2, os. 2 Pułku Lotniczego nr 22” uchwała
XXXVI 13-11-2013 XXXVI/457/13 delegowania radnych uchwała
XXXVI 13-11-2013 XXXVI/456/13 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa  uchwała
XXXVI 13-11-2013 XXXVI/455/13 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXXVI 13-11-2013 XXXVI/454/13 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXXVI 13-11-2013 XXXVI/453/13 zmiany nazwy zadania priorytetowego na 2014 r. z zakresu edukacji uchwała
XXXVI 13-11-2013 XXXVI/452/13 zmiany nazwy zadania powierzonego na 2014 r. z zakresu „Remonty placówek oświatowych” uchwała
XXXVI 13-11-2013 XXXVI/451/13 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2013 r. pn. „Przedszkole nr 185 – remont kapitalny sanitariatów dla dzieci – dofinansowanie zadania powierzonego” uchwała
XXXVI 13-11-2013 XXXVI/450/13 objęcia honorowym patronatem jubileuszu 30-lecia Żłobka Samorządowego nr 12 w Krakowie uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/449/13 uwag do projektu nowego statutu Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/448/13 przeniesienia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych na 2013 r  uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/447/13 opinii dot. zbycia działek nr: 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 obręb 49 Nowa Huta położonych w rejonie ulic Gałczyńskiego i Narciarskiej (GS-01.6840.4.22.2013.JP) uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/446/13 delegowania radnych uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/445/13 uchylenia Uchwały nr XXV/317/12 Rady Dzielnicy z dn. 14.12.2012 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV na 2013 rok uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/444/13 zmiany w planie rzeczowo - finansowym Rady Dzielnicy XIV na rok 2013 uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/443/13 korekty Uchwały Nr XXXIII/425/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 29.08.2013 r. w sprawie podziału środków na zadanie powierzone „Bezpieczny Kraków” na 2014 rok uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/442/13 podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na 2014 r. w zakresie prac remontowych żłobków uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/441/13 uściślenia zadań priorytetowych Rady Dzielnicy XIV na rok 2014 z zakresu edukacji uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/440/13 podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na rok 2014 „Remonty placówek oświatowych” uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/439/13 ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2014 rok uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/438/13 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/437/13 korekty Uchwały Nr XXXII/397/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 04.07.2013 r. w sprawie ustalenia listy rankingowej na zadania powierzone w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2014 rok uchwała
XXXV 09-10-2013 XXXV/436/13 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2014 r. pn. „Remont Żłobka Samorządowego nr 12” uchwała
XXXIV 12-09-2013 XXXIV/435/13 wniosku o zmianę programu pn. „Krakowska Karta Rodzinna 4+” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków na „Krakowska Karta Rodzinna 3+” uchwała
XXXIV 12-09-2013 XXXIV/434/13 wniosku o wykup przez Gminę Miejską Kraków działek nr: 1/17, 1/18, 1/19, 1/86, 1/40, 1/24, 1/71, 1/26, 1/22, 1/28, 1/30, 1/31, 1/87, 1/33, 1/88, 1/11, 1/89 obr. 52 Nowa Huta położonych w pobliżu ul. Lema uchwała
XXXIV 12-09-2013 XXXIV/433/13 opinii dla nazwania bezimiennej ulicy położonej na terenie Kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach im. prof. Michała Życzkowskiego. (GD-04-2.6225.15.2011) uchwała
XXXIV 12-09-2013 XXXIV/432/13 opinii dla projektu uchwały RMK w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2014 oraz projektu zarządzenia PMK w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku (BZ-02.8031.3.36.2013.AO) uchwała
XXXIV 12-09-2013 XXXIV/431/13 podziału środków na zadanie powierzone „Lokalne wydarzenia kulturalne” na 2014 rok uchwała
XXXIV 12-09-2013 XXXIV/430/13 przyjęcia projektu planu finansowo-rzeczowego Dzielnicy na 2014 r uchwała
XXXIV 12-09-2013 XXXIV/429/13 korekty Uchwały Nr XXXIII/412/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 29.08.2013 r. w sprawie korekty Uchwały Nr XXXII/399/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 04.07.2013 r. w sprawie konkursu ofert w 2014 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi uchwała
XXXIV 12-09-2013 XXXIV/428/13 korekty Uchwały Nr XXXIII/426/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 29.08.2013 r. w sprawie uściślenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Rady Dzielnicy XIV na rok 2014 pn. „Profilaktyka zdrowia” (BZ-02.8030.20.2013.KK) uchwała
XXXIV 12-09-2013 XXXIV/427/13 korekty Uchwały Nr XXXII/398/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 04.07.2013 r. w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe na rok 2014 uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/426/13 uściślenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Rady Dzielnicy na rok 2014 pn. „Profilaktyka zdrowia” (BZ-02.8030.20.2013.KK) uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/425/13 podziału środków na zadanie powierzone „Bezpieczny Kraków” na 2014 rok uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/424/13 opinii projektu budowy miasteczka rowerowego oraz trasy dla rolek w ogródku jordanowskim przy skrzyżowaniu ulic Medweckiego/M. Dąbrowskiej uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/423/13 zadania powierzonego na 2013 r. z zakresu problematyki osób niepełnoprawnych pn. „Wykonanie nakładki na schody w Szkole Podstawowej nr 156” uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/422/13 rozdysponowania środków finansowych wysokości 13 550 zł z rezerwy budżetowej na zadaniach powierzonych na rok 2013 z zakresu „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/421/13 delegowania radnych uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/420/13 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.399.2012.BS) uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/419/13 zadań powierzonych na 2013 r. pn. „Budowa i modernizacja punktów świetlnych wg wskazań Dzielnicy” uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/418/13 przeniesienia środków w ramach zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie „budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem” oraz w zakresie „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” w Budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/417/13 opinii projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn. „Budowa miejsc parkingowych przed blokiem 47 w os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładką kolidującego uzbrojenia” uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/416/13 zmiany w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy XIV na rok 2013 uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/415/13 ustalenia list rankingowych zadań powierzonych w zakresach: budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem, remonty dróg, chodników i oświetlenia w 2014 roku uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/414/13 przeniesienia środków finansowych na nowe zadanie priorytetowe pn. „Bieżące utrzymanie i modernizacja infrastruktury sportowej przy ZSO nr 14: demontaż hali pneumatycznej; zakup jednej powłoki dla hali pneumatycznej – współfinansowanie zadania powierzonego" uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/413/13 korekty Uchwały Nr XXXII/396/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 04.07.2013 r. w sprawie korekty Uchwały Nr XXIII/299/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 01.10.2012 r. w sprawie korekty Uchwały Nr XX/257/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 05.07.2012 r. w sprawie ustalenia listy rankingowej na zadania powierzone w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/412/13 korekty Uchwały Nr XXXII/399/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 04.07.2013 r. w sprawie konkursu ofert w 2014 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/411/13 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/410/13 objęcia honorowym patronatem „Akcji Lato 2013” uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/409/13 rezygnacji z zadania priorytetowego na 2013 rok pn. „Konkurs fotograficzny Czyżyny jak z obrazka” i przeniesienia środków uchwała
XXXIII 29-08-2013 XXXIII/408/13 zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/407/13 zwiększenia częstotliwości koszenia trawy na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/406/13 uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (BP-02.6720.163.2013.ARW) uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/405/13 wniosków do projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014-2018” (WS-08.621.7.2013.MS) uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/404/13 korekty Uchwały Nr XXX/379/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 09.05.2013 r. w sprawie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu działek gminnych nr od 255 do 261 obr. 49 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stare Czyżyny" uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/403/13 ustalenia wstępnej listy rankingowej proponowanych prac remontowych w samorządowych placówkach oświatowych w 2014 r. uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/402/13 korekty Uchwały Nr XXXI/386/13 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 06.06.2013 r. w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/401/13 zadań powierzonych Rady Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2013 z zakresu „Remonty placówek oświatowych” uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/400/13 zadań priorytetowych na 2013 r. uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/399/13

konkursu ofert w 2014 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi

uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/398/13 podziału środków na zadania priorytetowe na rok 2014 uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/397/13 ustalenia listy rankingowej na zadania powierzone w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2014 rok uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/396/13 korekty Uchwały Nr XXIII/299/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 01.10.2012 r. w sprawie korekty Uchwały Nr XX/257/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 05.07.2012 r. w sprawie ustalenia listy rankingowej na zadania powierzone w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok uchwała
XXXII 04-07-2013 XXXII/395/13 zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynującego „Bezpieczny Kraków” uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/394/13 delegowania radnych uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/393/13 opinii inwestycji planowanych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny (WR-04.055.1.6.13) uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/392/13

lokalizacji mini parku „Smoczy Skwer” (ZIKiT/P/0004/13/PZD/31961)

uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/391/13 opinii dot. możliwości zbycia działki nr 372/13 obręb 49 Nowa Huta położonej w rejonie ulic Gałczyńskiego i Narciarskiej (GS-01.6840.4.4.2013.JP) uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/390/13 zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynującego „Bezpieczny Kraków” uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/389/13 zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/388/13 zmiany Uchwały Nr XXIII/304/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 01.10.2012 r. w sprawie korekty Uchwały Nr XX/260/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 05.07.2012 r. w sprawie konkursu ofert w 2013 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/387/13 wniosku o wykup działek zlokalizowanych przy ul. Podbipięty boczna uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/386/13 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok uchwała
XXXI 06-06-2013 XXXI/385/13 przyznania medalu pamiątkowego XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa uchwała
XXX 09-05-2013 XXX/384/13 usytuowania obiektu gastronomicznego na terenie Parku Lotników Polskich uchwała
XXX 09-05-2013 XXX/383/13 zmiany zadania powierzonego na 2013 r. w zakresie prac remontowych żłobków uchwała
XXX 09-05-2013 XXX/382/13 zadań powierzonych na 2013 r. z zakresu „Remonty placówek oświatowych" uchwała
XXX 09-05-2013 XXX/381/13 uściślenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2013 r. pn. „Remont budynków komunalnych: os. Dywizjonu 303 nr 2, os. 2 Pułku Lotniczego nr 22” uchwała
XXX 09-05-2013 XXX/380/13 zadań priorytetowych na 2013 r. uchwała
XXX 09-05-2013 XXX/379/13 wniosku o zmianę przeznaczenia terenu działek gminnych nr od 255 do 261 obr. 49 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stare Czyżyny" uchwała
XXX 09-05-2013 XXX/378/13 zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2013 rok uchwała
XXX 09-05-2013 XXX/377/13 zadań priorytetowych na 2013 r. uchwała
XXX 09-05-2013 XXX/376/13 zmiany Uchwały Nr XXIII/304/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 01.10.2012 r. w sprawie korekty Uchwały Nr XX/260/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 05.07.2012 r. w sprawie konkursu ofert w 2013 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/375/13 korekty Uchwały Nr XXI/268/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 30.08.2012 r. w sprawie uściślenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Rady Dzielnicy na rok 2013 pn. „Profilaktyka zdrowia” uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/374/13 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/373/13 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2013-2015 uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/372/13 opinii dotyczącej zbycia działek nr: 157/134, 156/16, 157/141 obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta na pasie startowym byłego lotniskach w Czyżynach (GS-01.6840.4.6.2013.JP) uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/371/13 korekty Uchwały Nr XXV/322/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 14.12.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/370/13 przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy XIV za 2012 rok uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/369/13 ustalenia wstępnych list rankingowych zadań powierzonych w zakresach: budowa i modernizacja ulic lokalnych, remonty dróg, chodników i oświetlenia w 2014 roku uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/368/13 zadań priorytetowych na 2013 r. uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/367/13 zadań priorytetowych na 2013 r. realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/366/13 rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego uchwała
XXIX 11-04-2013 XXIX/365/13 przystąpienia Rady Dzielnicy XIV Czyżyny do udziału w pilotażu budżetu partycypacyjnego pn. „Dzielnice się liczą!” zainicjowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/364/13 zgłoszenia kandydatury do przyznania Nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2012 rok (OC-01.0008.02.01d.2013) uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/363/13 nowego zadania priorytetowego na 2013 r. pn. „Nowohuckie Centrum Kultury – współfinansowanie działalności – dofinansowanie organizacji koncertu jubileuszowego w Nowohuckim Centrum Kultury” uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/362/13 rozdysponowania części rezerwy celowej w ramach zadań priorytetowych na 2013 r. uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/361/13 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2013 r. pn. „Organizacja warsztatów Czyżyk” uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/360/13 zadania priorytetowego na 2013 r. pn. „Wymiana nawierzchni podłogi w sali taneczno-teatralnej w ZSO nr 14” uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/359/13 opinii nadania nazwy „Osiedle Avia” dla pierwszej części inwestycji znajdującej się na działkach 299/10, 299/11, 299/12, 299/13, 299/14, 299/15, 299/19, 299/20, 299/21, 299/22, 299/23, 299/24, 299/26 obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta oraz nazwy ul. Bolesława Orlińskiego dla drogi dojazdowej do osiedla – przecznicy z ul. Stella Sawickiego (GD-04-2.6625.44.2012) uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/358/13 zmniejszenia wysokości środków finansowych na zadaniu powierzonym na 2013 r. pn. „Budowa i modernizacja punktów świetlnych wg wskazań Dzielnicy” uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/357/13 zadania priorytetowego na 2013 r. pn. „Remont Gimnazjum nr 36 – wymiana posadzek z płytek PCV w salach lekcyjnych i korytarzach – dofinansowanie zadania powierzonego” uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/356/13 zadań powierzonych na 2013 r. z zakresu „Remonty placówek oświatowych” uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/355/13 delegowania radnych uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/354/13 delegowania radnych uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/353/13 wniosku o rozszerzenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 52 o ul. Stanisława Skarżyńskiego oraz os. Akademickie w Krakowie uchwała
XXVIII 14-03-2013 XXVIII/352/13 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup działek nr 46/39 oraz 46/41 obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/351/13 zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/350/13 zmiany kolejności zadań powierzonych na 2013 r. z zakresu „Remonty dróg” uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/349/13 delegowania radnych uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/348/13

opinii projektu ordynacji wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/347/13 objęcia honorowym patronatem jubileuszowych obchodów 40-lecia działalności artystycznej Zespołu Tańca Ludowego „Krakowiak” uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/346/13 zadań powierzonych na 2013 r. pn. „Budowa i modernizacja punktów świetlnych wg wskazań Dzielnicy” uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/345/13 realizacji zadań powierzonych w zakresie „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/344/13 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.281.2012.BS) uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/343/13 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wydanie Zarządzenia określającego zasady tworzenia i funkcjonowania Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych uchwala
XXVII 07-02-2013 XXVII/342/13 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego (ML-02.7123.334.2012.BS) uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/341/13 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.309.2012.BS) uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/340/13 zadania priorytetowego na 2013 rok pn. „Dofinansowanie funkcjonowania Samorządowego Przedszkola nr 110 filia AWF” uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/339/13 zadania powierzonego na 2013 r. w zakresie budowa i przebudowa ulic gminnych uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/338/13 zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/337/13 zadania priorytetowego na 2013 rok pn. „Zakup czujników tlenku węgla dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego” uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/336/13 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Czyżyny” uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/335/13 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-Pas Startowy” uchwała
XXVII 07-02-2013 XXVII/334/13 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-Łęg”

uchwała

XXVI 10-01-2013 XXVI/333/13 delegowania radnych

uchwała

XXVI 10-01-2013 XXVI/332/13 zmiany w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy XIV na rok 2013

uchwała

XXVI 10-01-2013 XXVI/331/13 rozdysponowania kwoty wysokości 60 000 zł na zadania priorytetowe na rok 2013

uchwała

XXVI 10-01-2013 XXVI/330/13 przejęcia w bieżące utrzymanie terenu zielonego na działkach nr 118/95 i 118/98 obręb 7 Nowa Huta w ramach zadań powierzonych Dzielnicy XIV Czyżyny na lata 2013-2014 w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą

uchwała

XXVI 10-01-2013 XXVI/329/13 objęcia honorowym patronatem "Akcji Zima 2013"

uchwała

XXVI 10-01-2013 XXVI/328/13 przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Dzielnicy na 2013 r.

uchwała

XXVI 10-01-2013 XXVI/327/13 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 52 w os. Dywizjonu 303 nr 66 oraz włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 uchwała