Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

6 kadencja - 2013 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)

XLV

10-12-2013 XLV/512/2013 listy prac remontowych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) położonych na terenie Dzielnicy XIII na rok 2014

uchwała

XLV

10-12-2013 XLV/511/2013 ograniczenia tonażu samochodów w ul. Przewóz

uchwała

XLV

10-12-2013 XLV/510/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.401.2013.UW

uchwała

XLV

10-12-2013 XLV/509/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.427.2013.UW

uchwała

XLV

10-12-2013 XLV/508/2013

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o przywrócenia pierwotnie planowanych funduszy na inwestycje rowerowe w Budżecie Miasta Krakowa na 2014 oraz o realizację planowanych inwestycji w infrastrukturę rowerową na terenie Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XLV

10-12-2013 XLV/507/2013

opinii do „Aktualizacji koncepcji rewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni dla obiektu Park im. W. Bednarskiego w Krakowie”

uchwała

XLV

10-12-2013 XLV/506/2013 zbycia działki nr 30/7 obr. 30 jedn. ew. Podgórze o pow. 0,0077 ha położonej w rejonie Ronda Matecznego

uchwała

XLV

10-12-2013 XLV/505/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok

uchwała

XLIV

19-11-2013 XLIV/504/2013 ograniczenia handlu detalicznego

uchwała

XLIV

19-11-2013 XLIV/503/2013

dzierżawy działek nr 482/7, 482/8, 482/9, 482/10, 482/11 obr. 28 jedn. ew. Podgórze

uchwała

XLIV

19-11-2013 XLIV/502/2013

opinii do „Koncepcji pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem ciągłości ruchu rowerowego na odcinku od zaprojektowanego przekroczenia ul. Wielickiej do ul. Wapiennej na wysokości Cmentarza Podgórskiego”

uchwała

XLIV

19-11-2013 XLIV/501/2013

opinii do „Opracowania wariantowej koncepcji remontu schodów i balustrady przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ulicy Nadwiślańskiej”

uchwała

XLIV

19-11-2013 XLIV/500/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie stosownych działań mających na celu przyśpieszenie przydziału lokalu mieszkalnego dla zajmującego obecnie lokal służbowy w Samorządowym Przedszkolu nr 57

uchwała

XLIV

19-11-2013 XLIV/499/2013

ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.375.2013.UW

uchwała

XLIV

19-11-2013 XLIV/498/2013

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2014 rok zadań w zakresie potrzeb remontowych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze

uchwała

XLIV

19-11-2013 XLIV/497/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie na terenie Zalewu Bagry, Stawu Płaszowskiego oraz „Parku Rzecznego – Ogrodu Płaszów” uregulowań prawnych

uchwała

XLIV

19-11-2013 XLIV/496/2013 listy zadań priorytetowych na 2014 rok

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/495/2013 zmiany rozkładu jazdy linii autobusowej nr 158

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/494/2013 zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2014 rok w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/493/2013

opinii do załącznika nr 13 do Uchwały Nr LXXXV/1285/13 Rady Miasta Krakowaz dnia 9 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa Statutów, określających organizację i zakres działania dzielnic

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/492/2013 listy zadań priorytetowych na 2014 rok

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/491/2013 zmiany treści tabliczek przy znakach B-1 ustawionych przy skwerze na ulicy Józefińskiej oraz początku bocznej jezdni ul. Brodzińskiego w Krakowie

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/490/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.310.2013.UW

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/489/2013

zadań powierzonych Rady Dzielnicy XIII Podgórze na lokalne wydarzenia kulturalne na 2014 rok

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/488/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/487/2013 listy prac remontowych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) położonych na terenie Dzielnicy XIII na rok 2014

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/486/2013

zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacjii utrzymania ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2014 rok

uchwała załącznik

XLIII

22-10-2013 XLIII/485/2013 dzierżawy gruntu dla istniejących ogródków działkowych położonych na działkach nr 29/38, 29/39,29/40, 29/43, 29/44 obr. 28 jedn. ew. Podgórze

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/484/2013 zbycia działki nr 190/2 obr. 15 jedn. ew. Podgórze o pow. 0,0195 ha oraz części działki nr 191/2 obr. 15 jedn. ew. Podgórze o pow. ok. 0,0124 ha położonych przy ul. Krzywda w Krakowie

uchwała

XLIII

22-10-2013 XLIII/483/2013 objęcia honorowym patronatem „Jubileuszu 75-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Krakowie”

uchwała

XLII

24-09-2013 XLII/482/2013 listy hierarchicznej zadań powierzonych z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/481/2013 przeniesienia środków z planu rzeczowo - finansowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na zadanie priorytetowe

uchwała

XLII 24-09-2013 XLII/480/2013

zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2014 roku

uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/479/2013

zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2013 roku

uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/478/2013 rezygnacji z członkostwa Pana Adama Wrony w Komisji Rewizyjnej Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/477/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. sprawdzenia wydanych przez Urząd Miasta Krakowa i ZIKiT zezwoleń na umieszczenie na terenie Dzielnicy XIII Podgórze obejmującym obszar ulic Kalwaryjska i Limanowskiego reklam, szyldów i tablic informacyjnych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wydanymi zezwoleniami uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/476/2013 opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w 2014 roku uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/475/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.210.2013.UW uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/474/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.250.2013.UW uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/473/2013 projektu planu rzeczowo – finansowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2014 rok uchwała załącznik
XLII 24-09-2013 XLII/472/2013 listy zadań priorytetowych na 2014 rok uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/471/2013 opinii do projektu zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego w Paku im. W. Bednarskiego na działce nr 437/4 obr. 12 jedn. ew. Podgórze uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/470/2013

znaku drogowego B-1 ustawionego przy wlocie ul. Maryewskiego z Al. Pod Kopcem w Krakowie

uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/469/2013 zbycia części działki nr 227/16 obr.22 jedn. ew. Podgórze o pow. ok. 0,0110 ha położonej przy ul. Półłanki w Krakowie uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/468/2013 opinii dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/467/2013 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 80/1 i 527 obr. 13 Podgórze, przy ul. Piwnej w Krakowie uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/466/2013

opinii dla zamierzenia budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Rydlówka w Krakowie

uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/465/2013

opinii dla zamierzenia zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Krakusa w Krakowie

uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/464/2013 opinii dla zamierzenia budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Traczy w Krakowie uchwała
XLII 24-09-2013 XLII/463/2013

zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2014 rok w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”

uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/462/2013 uwag do projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/461/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/460/2013

zbycia działki nr 20/3 obr. 27 jedn. ew. Podgórze o pow. 0,0900 ha położonej przy ul. Obrońców Modlina w Krakowie

uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/459/2013 zbycia działki nr 198/2 obr. 15 jedn. ew. Podgórze o pow. 0,0142 ha oraz części działki nr 191/2 obr. 15 jedn. ew. Podgórze o pow. ok. 0,0062 ha położonych przy ul. Krzywda w Krakowie uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/458/2013 zmiany nazw przystanków na terenie Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/457/2013 zabezpieczenia stałych środków finansowych w Budżecie Miasta Krakowa na pozyskiwanie gruntów uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/456/2013 zbycia działki nr 15/112 obr. 27 jedn. ew. Podgórze o pow. 0,0530 ha położonej przy ul. Brandla w Krakowie uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/455/2013 wydzierżawienia części działki nr 322/45 obr. 15 jedn. ew. Podgórze uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/454/2013 zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/453/2013

opinii dla zamierzenia budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dembowskiego w Krakowie

uchwała
XLI 13-08-2013 XLI/452/2013

zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2013 rok

uchwała
XL 09-07-2013 XL/451/2013

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2014 rok zadań związanych z wykonaniem odwodnienia na os. Przewóz i Rybitwy

uchwała

 

 

XL 09-07-2013 XL/450/2013 uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Czyżówka” uchwała
XL 09-07-2013 XL/449/2013 zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2013 rok uchwała
XL 09-07-2013 XL/448/2013 opinii dla zamierzenia rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Piwnej w Krakowie uchwała
XL 09-07-2013 XL/447/2013 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XL 09-07-2013 XL/446/2013 listy zadań priorytetowych na 2014 rok uchwała
XL 09-07-2013 XL/445/2013

zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportoweji rekreacyjnej w 2014 roku

uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/444/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie organizacji Miejskich Dożynek 2014 na terenie Dzielnicy XIII Podgórze – Osiedle Przewóz uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/443/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o upoważnienie Rady Dzielnicy XIII Podgórze do posługiwania się Herbem Miasta Podgórza uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/442/2013

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 2014 rok zadania pn.: „Obchody 100-lecia połączenia Krakowa z Podgórzem”

uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/441/2013

korekty Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2013-2014

uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/440/2013 korekty wniosku dotyczącego przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2013 uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/439/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.98.2013.UW uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/438/2013 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.165.2013.UW uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/437/2013

korekty Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013

uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/436/2013 zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2014 roku uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/435/2013

korekty Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013

uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/434/2013 zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/433/2013 opinii dla zamierzenia rozbudowy sieci wodociągowej w rejonach ulic Heltmana, Wielickiej, Prokocimskiej, Żołnierskiej i Lipskiej w Krakowie uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/432/2013 opinii dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Zamoyskiego w Krakowie uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/431/2013 opinii dot. inwestycji miejskich planowanych na terenie Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXIX 18-06-2013 XXXIX/430/2013

wstępnej listy rankingowej prac remontowych w placówkach oświatowych w 2014 roku

uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/429/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/428/2013 wniosku dotyczącego przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2013 uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/427/2013 wniosku dotyczącego przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2013 uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/426/2013

zmian w składzie osobowym w Dzielnicowym Zespole Koordynacyjnym w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa na lata 2011 –2015

uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/425/2013 korekty Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/424/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/423/2013

zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku

uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII//422/2013 zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2013 rok uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/421/2013

zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok

uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/420/2013

zmian w składzie osobowym w Dzielnicowym Zespole Koordynacyjnym w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa na lata 2011 –2015

uchwała
XXXVIII 21-05-2013 XXXVIII/419/2013 planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2013 rok uchwała
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/418/2013 rezygnacji z członkostwa Pana Jacka Młynarza w Komisji Planowania Przestrzennego Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/417/2013 powołania do składu osobowego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/416/2013 powołania do składu osobowego Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego „Głos Podgórza” Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/415/2013 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013 uchwała
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/414/2013

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.72.2013.UW

uchwała
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/413/2013

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.29.2013.UW

uchwała
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/412/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2013-2014 uchwała 
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/411/2013 listy prac remontowych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) położonych na terenie Dzielnicy XIII na rok 2013 uchwała
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/410/2013

zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok

uchwała
XXXVII 23-04-2013 XXXVII/409/2013 wydzierżawienia części działki nr 322/45 obr. 15 jedn. ew. Podgórze uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/408/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.17.2013.UW uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/407/2013 powołania do składu osobowego Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego „Głos Podgórza” Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/406/2013 uściślenia zakresu dla zadania pn. „Park Rzeczny – „Ogród Płaszów” – realizacja miejsc postojowych oraz zagospodarowanie wg projektu” uchwała 
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/405/2013

zbycia działki nr 252/5 obr. 19 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Przewóz w Krakowie

uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/404/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.415.2012.UW uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/403/2013 zgłoszenia kandydatury do Nagrody „Bezpieczny Kraków za rok 2012 uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/402/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/401/2013 przeniesienia środków z planu rzeczowo - finansowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na zadania priorytetowe uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/400/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o nadanie pilnego trybu ustanowienia strefy płatnego parkowania typu C na obszarze Starego Podgórza i Zabłocia uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/399/2013

listy prac remontowych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) położonych na terenie Dzielnicy XIII na rok 2013

uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/398/2013

opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 103/8, 103/27, 103/28 i 103/29, obr. 30 Podgórze, przy ul. Szafrana w Krakowie

uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/397/2013

opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 103/8, 103/27, 103/28 i 103/29, obr. 30 Podgórze, przy ul. Szafrana w Krakowie

uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/396/2013 uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Limanowskiego” uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/395/2013

uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty”

uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/394/2013

uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Kalwaryjska”

uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/393/2013

uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Mateczny”

uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/392/2013 opinii dla nadania imienia Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/391/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/390/2013 przyjęcia sprawozdań Zarządu Rady Dzielnicy z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XIII Podgórze za rok 2012 uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/389/2013 powołania do składu osobowego Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego „Głos Podgórza” Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/388/2013 powołania do składu osobowego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/387/2013 powołania do składu osobowego Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXVI 26-03-2013 XXXVI/386/2013

przywrócenia kursowania tramwaju linii 11 w święta oraz w soboty do godz. 20

uchwała
XXXV 26-02-2013 XXXV/385/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXXV 26-02-2013 XXXV/384/2013

wniosku dotyczącego przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2013

uchwała
XXXV 26-02-2013 XXXV/383/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXXV 26-02-2013 XXXV/382/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXXV 26-02-2013 XXXV/381/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.14.2013.UW uchwała
XXXV 26-02-2013 XXXV/380/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2013-2014

uchwała

XXXV 26-02-2013 XXXV/379/2013

wniosku dot. przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2013

uchwała

XXXV 26-02-2013 XXXV/378/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok

uchwała

XXXV 26-02-2013 XXXV/377/2013 opinii dla zamierzenia budowy pachołów cumowniczych na terenie Bulwaru Podolskiego przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie

uchwała

XXXV 26-02-2013 XXXV/376/2013

opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na części działek 370/1 i 370/2 przy ul. Rydlówka w Krakowie

uchwała

XXXV 26-02-2013 XXXV/375/2013

planu pracy Komisji Dziedzictwa i Promocji Rady Dzielnicy XIII na 2013 rok

uchwała

XXXV 26-02-2013 XXXV/374/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok

uchwała

XXXV 26-02-2013 XXXV/373/2013

opinii do załącznika do Uchwały Nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

uchwała

XXXV 26-02-2013 XXXV/372/2013 zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok

uchwała

XXXV 26-02-2013 XXXV/371/2013 rozdysponowania środków pochodzących z rezerwy celowej na nagrody dla dzielnic w konkursie „Płać podatki w Krakowie” uchwała
XXXIV 05-02-2013 XXXIV/370/2013 uwag do projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

uchwała

XXXIV 05-02-2013 XXXIV/369/2013

zadań powierzonych z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok

uchwała

XXXIV 05-02-2013 XXXIV/368/2013 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 193/1, 193/2 obr. 28 Podgórze, przy ul. Grochowej w Krakowie

uchwała

XXXIV 05-02-2013 XXXIV/367/2013 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.349.2012.UW

uchwała

XXXIV 05-02-2013 XXXIV/366/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.396.2012.UW

uchwała

XXXIII 22-01-2013 XXXIII/365/2013 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.262.2012.UW

uchwała

XXXIII 22-01-2013 XXXIII/364/2013

zbycia działki nr 542/1 obr. 12 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Krzemionki w Krakowie

uchwała

XXXIII 22-01-2013 XXXIII/363/2013 przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2013 rok

uchwała

XXXIII 22-01-2013 XXXIII/362/2013 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała