Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

6 kadencja - 2013 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLVII 18-12-2013 XLVII/649/2013 lokalizacji nowej pary przystanków na ul. Petrażyckiego  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/648/2013 korekty rozkładu jazdy linii autobusowej nr 112  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/647/2013 udzielenia Zarządowi Dzielnicy VIII czasowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie § 4 pkt. 5 lit. j. Statutu Dzielnicy VIII  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/646/2013 nazwania przecznicy z ul. Komuny Paryskiej im. Profesora Bronisława Geremka  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/645/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową przy ul. Ruczaj w Krakowie”  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/644/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Karola Bunscha (bocznej) w Krakowie”  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/643/2013 sprzedaży części działki nr 59/4 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Tynieckiej w Krakowie  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/642/2013 planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa na rok 2014  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/641/2013 udzielenia Zarządowi Dzielnicy VIII czasowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie § 4 pkt. 5 lit. g. Statutu Dzielnicy VIII  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/640/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/639/2013 korekty listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014 uchwała
XLVII 18-12-2013 XLVII/638/2013 uszczegółowienia zadania priorytetowego Rady Dzielnicy VIII na rok 2014 pn.: „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Dzielnicy VIII”  uchwała
XLVI 20-11-2013 XLVI/637/2013 zakazu palenia paliwami stałymi  uchwała
XLVI 20-11-2013 XLVI/636/2013 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2013  uchwała
XLVI 20-11-2013 XLVI/635/2013 opinii do projektu budowlanego miejsc postojowych przy ul. Bocznej i ul. Szwedzkiej w Krakowie  uchwała
XLVI 20-11-2013 XLVI/634/2013 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013  uchwała
XLVI 20-11-2013 XLVI/633/2013 propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków  uchwała
XLVI 20-11-2013 XLVI/632/2013 zadania powierzonego Lokalne Wydarzenia Kulturalne na rok 2014  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/631/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/630/2013 korekty Uchwały nr XXI/294/2012 Rady Dzielnicy VIII z dnia 8.02.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2012 - 2014  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/629/2013 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok w budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/628/2013 korekty Uchwały nr XL/559/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 15.05.2013 r. w sprawie korekty Uchwały nr XXX/443/2012 Rady Dzielnicy VIII z dnia 19.09.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2014  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/627/2013 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2013  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/626/2013 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/625/2013 uwag do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino - Konopnickiej”  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/624/2013 zbycia części działki nr 295/10 obręb 43 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/623/2013 zbycia części działki nr 108/2 obr. 36 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Porucznika Emira w Krakowie  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/622/2013 opinii do koncepcji budowy ul. Chmieleniec w Krakowie  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/621/2013 opinii do projektu budowlanego rozbudowy ul. Michała Korpala i ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/620/2013 punktu dostępowego WI-FI Hotspot na Bulwarach Wiślanych  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/619/2013 korekty podziału środków na zadanie powierzone „Bezpieczny Kraków” na 2014 rok uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/618/2013 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków na rok 2014  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/617/2013 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 62 w Krakowie uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/616/2013 korekty listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/615/2013 projektu nowego Statutu Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/614/2013 uzupełnienia składu Komisji Kultury  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/613/2013 projektu zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Jana Szwai w Krakowie  uchwała
XLV 23-10-2013 XLV/612/2013 wstąpienia Pana Piotra Turczy do składu osobowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/611/2013 odwrócenia kierunku ruchu jednokierunkowego na ul. Zamkowej w Krakowie  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/610/2013 trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/609/2013 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2014  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/608/2013 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/607/2013 uzupełnienia składu Komisji Polityki Społecznej  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/606/2013 uzupełnienia składu Komisji Sportu i Terenów Zielonych  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/605/2013 korekty podziału środków na zadania powierzone Dzielnicy w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/604/2013 podziału środków na zadanie powierzone „Bezpieczny Kraków” na 2014 rok  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/603/2013 realizacji zadania powierzonego z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem – ul. Promowa - oświetlenie  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/602/2013 wykonania przejścia dla pieszych na ul. Słomianej  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/601/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/600/2013 projektu planu finansowo - rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2014  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/599/2013 zbycia działki nr 5/6 obr. 11 Podgórze położonej przy ul. Monte Cassino w Krakowie  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/598/2013 korekty wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych Rady Dzielnicy VIII w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/597/2013 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  uchwała
XLIV 18-09-2013 XLIV/596/2013 przekazania 1% wydatków budżetu Miasta Krakowa na pozyskiwanie gruntów uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/595/2013 listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014 uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/594/2013 zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/593/2013 ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Staw Królówka” uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/592/2013 korekty Uchwały nr XLI/569/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 12.06.2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2015 uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/591/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013 uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/590/2013 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/589/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014 uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/588/2013 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2013 uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/587/2013 wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ul. Zamkowej i ul. Sandomierskiej w Krakowie uchwała
XLIII 28-08-2013 XLIII/586/2013 wstąpienia Pani Magdaleny Suder do składu osobowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/585/2013 wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/584/2013 wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2014  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/583/2013 przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie zieleńców i skwerów oraz ogródków jordanowskich na 2014 rok  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/582/2013 podziału środków na zadania powierzone Dzielnicy w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2014  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/581/2013 uwag do projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/580/2013 zbycia części działki nr 54/26 obręb 42 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Kolistej w Krakowie  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/579/2013 przedłużenia prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 357/1 obręb 10 Podgórze  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/578/2013 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/577/2013 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/576/2013 montażu progów zwalniających na ulicy Nad Czerną  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/575/2013 listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2014  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/574/2013 kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 zadań inwestycyjnych  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/573/2013 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 zadań bieżących i inwestycyjnych  uchwała
XLII 04-07-2013 XLII/572/2013 udzielenia Zarządowi Dzielnicy VIII czasowego upoważnienia uchwała
XLI 12-06-2013 XLI/571/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XLI 12-06-2013 XLI/570/2013 odwołania radnego Stanisława Rogody z członkostwa w Komisji Sportu i Terenów Zielonych  uchwała
XLI 12-06-2013 XLI/569/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2015  uchwała
XLI 12-06-2013 XLI/568/2013 montażu progów zwalniających na ulicy Obozowej  uchwała
XLI 12-06-2013 XLI/567/2013 inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy VIII zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich  uchwała
XLI 12-06-2013 XLI/566/2013 nadania nazwy ul. Grenlandzka  uchwała
XLI 12-06-2013 XLI/565/2013 utworzenia Miejskiego Centrum Kultury na terenie osiedla Ruczaj  uchwała
XLI 12-06-2013 XLI/564/2013 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XLI 12-06-2013 XLI/563/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XL 15-05-2013 XL/562/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013 uchwała
XL 15-05-2013 XL/561/2013 kontynuowania zadania powierzonego pn.: „Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 62, ul. Ćwikłowa 1” w 2014 roku uchwała
XL 15-05-2013 XL/560/2013 zmiany trasy linii autobusowej nr 124 uchwała
XL 15-05-2013 XL/559/2013 korekty Uchwały nr XXX/443/2012 Rady Dzielnicy VIII z dnia 19.09.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2014 uchwała
XL 15-05-2013 XL/558/2013 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino - Konopnickiej” uchwała
XL 15-05-2013 XL/557/2013 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Pszczelnej w Krakowie” uchwała
XL 15-05-2013 XL/556/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013 uchwała
XL 15-05-2013 XL/555/2013 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XL 15-05-2013 XL/554/2013 rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury uchwała
XL 15-05-2013 XL/553/2013 rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury radnego Sławomira Siekacza uchwała
XL 15-05-2013 XL/552/2013 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego uchwała
XL 15-05-2013 XL/551/2013 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2013 uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/550/2013 korekty listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013  uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/549/2013 uznania za pomnik przyrody  uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/548/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013 uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/547/2013 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. Komandosów w Krakowie”  uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/546/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w trzech segmentach A, B, C ze wspólnym garażem podziemnym przy ul. Zalesie w Krakowie”  uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/545/2013 rezygnacji z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa  uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/544/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Ruczaj w Krakowie”  uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/543/2013 opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ - Wschód”  uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/542/2013 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013  uchwała
XXXIX 17-04-2013 XXXIX/541/2013 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za rok 2012  uchwała
XXXVIII 20-03-2013 XXXVIII/540/2013 wykupu działki nr 408/78 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Sodowej w Krakowie  uchwała
XXXVIII 20-03-2013 XXXVIII/539/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XXXVIII 20-03-2013 XXXVIII/538/2013 zbycia części działki nr 127/84 i części działki nr 270/1 obręb 76 jednostka ewidencyjna Podgórze położonych przy ul. Maćka z Bogdańca w Krakowie  uchwała
XXXVIII 20-03-2013 XXXVIII/537/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Przemiarki w Krakowie”  uchwała
XXXVIII 20-03-2013 XXXVIII/536/2013 przedłużenia prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94/6 obręb 3 Podgórze  uchwała
XXXVIII 20-03-2013 XXXVIII/535/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XXXVIII 20-03-2013 XXXVIII/534/2013 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013  uchwała
XXXVIII 20-03-2013 XXXVIII/533/2013 uwag do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „BULWARY WISŁY”  uchwała
XXXVIII 20-03-2013 XXXVIII/532/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/531/2013 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok w budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/530/2013 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/529/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/528/2013 korekty listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/527/2013 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku usługowo-biurowego z garażem podziemnym przy ul. Barskiej/ul. Konopnickiej w Krakowie”  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/526/2013 wyboru wykonawcy do realizacji zadań powierzonych na rok 2013 realizowanych przez ZIKiT  uchwala
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/525/2013 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2013  uchwala
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/524/2013 przyjęcia korekty listy zadań powierzonych w zakresie zieleńców i skwerów oraz ogródków jordanowskich na 2013 rok  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/523/2013 planu pracy Komisji Rozwoju i Innowacji na rok 2013  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/522/2013 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/521/2013 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/520/2013 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/519/2013 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/518/2013 udzielenia Zarządowi Dzielnicy VIII czasowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie § 4 pkt. 5 lit. g. Statutu Dzielnicy VIII  uchwala
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/517/2013 planu pracy Komisji Polityki Społecznej na rok 2013  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/516/2013 planu pracy Komisji Informacji, Promocji i Dialogu Społecznego na rok 2013  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/515/2013 uwag do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I – XVIII Miasta Krakowa  uchwała
XXXVII 27-02-2013 XXXVII/514/2013 uzupełnienia uwag do projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa  uchwala
XXXVI 06-02-2013 XXXVI/513/2013 przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok  uchwała
XXXVI 06-02-2013 XXXVI/512/2013 przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013  uchwała
XXXVI 06-02-2013 XXXVI/511/2013 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013  uchwała
XXXVI 06-02-2013 XXXVI/510/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013 uchwała
XXXVI 06-02-2013 XXXVI/509/2013 uwag do projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa  uchwała
XXXVI 06-02-2013 XXXVI/508/2013 zbycia części działki nr 54/26 obręb 42 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Kolistej w Krakowie  uchwała
XXXVI 06-02-2013 XXXVI/507/2013 planu pracy Komisji Kultury na rok 2013  uchwała
XXXVI 06-02-2013 XXXVI/506/2013 planu pracy Komisji Edukacji na rok 2013  uchwała
XXXVI 06-02-2013 XXXVI/505/2013 planu pracy Komisji Praworządności na rok 2013  uchwała
XXXV 16-01-2013 XXXV/504/2013 korekty wprowadzonego w dniu 17 listopada 2012 r. układu komunikacyjnego dla Miasta Krakowa 

uchwała

XXXV 16-01-2013 XXXV/503/2013 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013 

uchwała

XXXV 16-01-2013 XXXV/502/2013 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2013 

uchwała

XXXV 16-01-2013 XXXV/501/2013 planu pracy Komisji Sportu i Terenów Zielonych na rok 2013 

uchwała

XXXV 16-01-2013 XXXV/500/2013 sprzedaży części działki nr 170 obręb 70 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie 

uchwała

XXXV 16-01-2013 XXXV/499/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa istniejącego salonu samochodowego przy ul. Kapelanka w Krakowie” 

uchwała

XXXV 16-01-2013 XXXV/498/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 22 

uchwała

XXXV 16-01-2013 XXXV/497/2013 planu pracy Komisji Infrastruktury na rok 2013 

uchwała

XXXV 16-01-2013 XXXV/496/2013 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

uchwała

XXXV 16-01-2013 XXXV/495/2013 planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2013 uchwała