Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

6 kadencja - 2013 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLIV 10-12-2013 572/XLIV/2013 poparcia starań Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci CHATKA PUCHATKA o dalsze funkcjonowanie na rzecz dzieci z terenu Dzielnicy IV  uchwała
XLIV 10-12-2013 571/XLIV/2013 poparcia starań Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci AKADEMIA MŁODZIEŻY o dalsze funkcjonowanie na rzecz dzieci z terenu Dzielnicy IV  uchwała
XLIV 10-12-2013 570/XLIV/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie  uchwała
XLIV 10-12-2013 569/XLIV/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie  uchwała
XLIV 10-12-2013 568/XLIV/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie  uchwała
XLIV 10-12-2013 567/XLIV/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefa Elsnera w Krakowie  uchwała
XLIV 10-12-2013 566/XLIV/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bolesława Czerwieńskiego w Krakowie  uchwała
XLIV 10-12-2013 565/XLIV/2013 ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na działkach położonych w rejonie ul. Różyckiego w Krakowie  uchwała
XLIV 10-12-2013 564/XLIV/2013 podziału środków na zadania z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia pomiędzy poszczególne dzielnice  uchwała
XLIV 10-12-2013 563/XLIV/2013 hydroforni znajdującej przy budynkach mieszkalnych ul.Kluczborska 5 i Krowoderskich Zuchów 15  uchwała
XLIV 10-12-2013 562/XLIV/2013 organizacji ruchu w kierunku od IKEI do Ronda Ofiar Katynia uchwała
XLIV 10-12-2013 561/XLIV/2013 północnej obwodnicy Krakowa uchwała
XLIV 10-12-2013 560/XLIV/2013 zmian w komunikacji na terenie Dzielnicy IV uchwała
XLIV 10-12-2013 559/XLIV/2013 opinii projektu rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa  uchwała
XLIV 10-12-2013 558/XLIV/2013 wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2014 r. uchwała
XLIV 10-12-2013 557/XLIV/2013 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r.  uchwała
XLIII 19-11-2013 556/XLIII/2013 zbycia działki przy ul. Na Budzyniu w Krakowie  uchwała
XLIII 19-11-2013 555/XLIII/2013 zbycia działki przy ul. Różyckiego w Krakowie  uchwała
XLIII 19-11-2013 554/XLIII/2013 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r.  uchwała
XLIII 19-11-2013 553/XLIII/2013 poparcia starań mieszkańców ul. Belwederczyków o oświetlenie oraz postawienie wiaty na przystanku autobusowym przy Alei 29 Listopada w Krakowie  uchwała
XLIII 19-11-2013 552/XLIII/2013 korekty uchwały nr 447/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów  uchwała
XLIII 19-11-2013 551/XLIII/2013 opinii dotyczącej ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków  uchwała
XLIII 19-11-2013 550/XLIII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem  uchwała
XLIII 19-11-2013 549/XLIII/2013 organizacji ruchu na ul. Skrajnej w Krakowie  uchwała
XLIII 19-11-2013 548/XLIII/2013 zakazu palenia węglem uchwała
XLIII 19-11-2013 547/XLIII/2013 zmian w składzie Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
XLIII 19-11-2013 546/XLIII/2013 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa  uchwała
XLIII 19-11-2013 545/XLIII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw  uchwała
XLIII 19-11-2013 544/XLIII/2013 zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok  uchwała
XLIII 19-11-2013 543/XLIII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

uchwała

XLIII 19-11-2013 542/XLIII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw  uchwała
XLII 15-10-2013 541/XLII/2013 zbycia działek położonych w rejonie ul. Górka Narodowa w Krakowie  uchwała
XLII 15-10-2013 540/XLII/2013

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wincentego Danka w Krakowie

uchwała
XLII 15-10-2013 539/XLII/2013

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Meiera w Krakowie

uchwała
XLII 15-10-2013 538/XLII/2013

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jordanowskiej/Łokietka w Krakowie

uchwała
XLII 15-10-2013 537/XLII/2013

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jordanowskiej i Łokietka w Krakowie

uchwała
XLII 15-10-2013 536/XLII/2013

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy  al. 29-Listopada w Krakowie

uchwała
XLII 15-10-2013 535/XLII/2013

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy al. 29-Listopada w Krakowie

uchwała
XLII 15-10-2013 534/XLII/2013 zmian w komunikacji miejskiej uchwała
XLII 15-10-2013 533/XLII/2013 ruchu jednokierunkowego na ul. Kluczborskiej w kierunku od ul. Prądnickiej do ul. Krowoderskich Zuchów  uchwała
XLII 15-10-2013 532/XLII/2013

korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r.

uchwała
XLII 15-10-2013 531/XLII/2013 rozdziału środków na zadania powierzone w 2014 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów  uchwała
XLII 15-10-2013 530/XLII/2013 listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych żłobków  uchwała
XLII 15-10-2013 529/XLII/2013 orekty zadań powierzonych przyznanych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2013 r. uchwała
XLII 15-10-2013 528/XLII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  uchwała
XLII 15-10-2013 527/XLII/2013 zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku  uchwała
XLI 10-09-2013 526/XLI/2013 opinii do projektów: uchwały RMK i zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek w 2014 roku.  uchwała
XLI 10-09-2013 525/XLI/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wincentego Danka w Krakowie  uchwała
XLI 10-09-2013 524/XLI/2013 opinii dotyczącej drogi dojazdowej do inwestycji przy ul. Wincentego Danka w Krakowie  uchwała
XLI 10-09-2013 523/XLI/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  uchwała
XLI 10-09-2013 522/XLI/2013 zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok uchwała
XLI 10--9-2013 521/XLI/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw uchwała
XLI 10-09-2013 520/XLI/2013 korekty rozdziału środków na zadanie powierzone: pn. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w 2014 r.  uchwała
XLI 10-09-2013 519/XLI/2013 zadania powierzonego pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2014 r.  uchwała
XLI 10-09-2013 518/XLI/2013 projektu planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2014 r.  uchwała załącznik
XLI 10-09-2013 517/XLI/2013 zadań powierzonych przyznanych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2013 r.  uchwała
XLI 10-09-2013 516/XLI/2013 przystąpienia do realizacji w roku 2014 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwała
XLI 10-09-2013 515/XLI/2013 korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku uchwała
XLI 10-09-2013 514/XLI/2013 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r. uchwała
XL 27-08-2013 513/XL/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie  uchwała
XL 27-08-2013 512/XL/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie  uchwała
XL 27-08-2013 511/XL/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie  uchwała
XL 27-08-2013 510/XL/2013 ustanowienia prawa trwałego zarządu na zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Górka Narodowa 116 w Krakowie  uchwała
XL 27-08-2013 509/XL/2013 korekty uchwały nr 453/XXXIV/2013 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Nałkowskiego w Krakowie  uchwała
XL 27-08-2013 508/XL/2013

zmiany organizacji ruchu na ul. Imbramowskiej w Krakowie

uchwała
XL 27-08-2013 507/XL/2013 zmian w komunikacji na terenie Dzielnicy IV uchwała
XL 27-08-2013 506/XL/2013 przeniesienia oszczędności pozostałych po przetargach z zadania „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” na zadanie „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia w 2013 r.”  uchwała
XL 27-08-2013 505/XL/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw  uchwała
XL 27-08-2013 504/XL/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  uchwała
XL 27-08-2013 503/XL/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia  uchwała
XL 27-08-2013 502/XL/2013 zmian w zadaniach priorytetowych w 2014 roku  uchwała
XL 27-08-2013 501/XL/2013 zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku  uchwała
XL 27-08-2013 500/XL/2013 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r.  uchwała
XL 27-08-2013 499/XL/2013 korekty uchwały nr 496/XXXIX/2013 w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących  uchwała
XL 27-08-2013 498/XL/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXXIX 09-07-2013 497/XXXIX/2013 sprzedaży części nieruchomości przy ul. Danka w Krakowie uchwała
XXXIX 09-07-2013 496/XXXIX/2013 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących  uchwała
XXXIX 09-07-2013 495/XXXIX/2013 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2013 rok w Budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących uchwała
XXXIX 09-07-2013 494/XXXIX/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw  uchwała
XXXIX 09-07-2013 493/XXXIX/2013 zmian w komunikacji miejskiej uchwała
XXXIX 09-07-2013 492/XXXIX/2013

opinii projektu zagospodarowania opracowanego w ramach zadania „budowa wielopokoleniowego placu zabaw tzw. „Smoczego Skweru” przy ul.Kluczborskiej w Krakowie

uchwała
XXXIX 09-07-2013 491/XXXIX/2013 wniosku do Budżetu Miasta Krakowa w 2014 r.  uchwała
XXXIX 09-07-2013 490/XXXIX/2013 wniosku do Budżetu Miasta Krakowa w 2014 r.  uchwała
XXXIX 09-07-2013 489/XXXIX/2013

w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa

uchwała
XXXIX 09-07-2013 488/XXXIX/2013 listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem uchwała
XXXIX 09-07-2013 487/XXXIX/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia  uchwała
XXXIX 09-07-2013 486/XXXIX/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw uchwała
XXXIX 09-07-2013 485/XXXIX/2013

listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

uchwała
XXXIX 90-07-2013 484/XXXIX/2013 rozdziału środków na zadanie powierzone: pn. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w 2014 r.  uchwała
XXXIX 09-07-2013 483/XXXIX/2013 zadania powierzonego pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2014 r.  uchwała
XXXIX 09-07-2013 482/XXXIX/2013 rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2014 roku uchwała
XXXIX 09-07-2013 481/XXXIX/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem  uchwała
XXXIX 09-07-2013 480/XXXIX/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
XXXIX 09-07-2013 479/XXXIX/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok  uchwała
XXXVIII 04-06-2013 478/XXXVIII/2013

listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

uchwała
XXXVIII 04-06-2013 477/XXXVIII/2013 korekty uchwały nr 447/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uchwała
XXXVIII 04-06-2013 476/XXXVIII/2013

listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac remontowych żłobków

uchwała
XXXVIII 04-06-2013 475/XXXVIII/2013 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 rok uchwała
XXXVII 23-05-2013 474/XXXVII/2013 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXXVII 23-05-2013 473/XXXVII/2013

korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia

uchwała
XXXVII 23-05-2013 472/XXXVII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem uchwała
XXXVI 14-05-2013 471/XXXVI/2013

ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Kaczorówka 4 w Krakowie

uchwała
XXXVI 14-05-2013 470/XXXVI/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie  uchwała
XXXVI 14-05-2013 469/XXXVI/2013 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r. uchwała
XXXVI 14-05-2013 468/XXXVI/2013 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXXVI 14-05-2013 467/XXXVI/2013

korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem

uchwała
XXXVI 14-05-2013 466/XXXVI/2013 korekty uchwały nr 377/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uchwała
XXXV 16-04-2013 465/XXXV/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie  uchwała
XXXV 16-04-2013 464/XXXV/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie  uchwała
XXXV 16-04-2013 463/XXXV/2013 przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2012 r.  uchwała
XXXV 16-04-2013 462/XXXV/2013 zmian w komunikacji miejskiej uchwała
XXXV 16-04-2013 461/XXXV/2013 korekty uchwały nr 397/XXIX/2012 w sprawie zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac remontowych żłobków uchwała
XXXV 16-04-2013 460/XXXV/2013 korekty uchwały nr 432/XXXIII/2013 w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa uchwała
XXXIV 26-03-2013 459/XXXIV/2013

organizacji ruchu na ul. Słotnej w Krakowie

uchwała
XXXIV 26-03-2013 458/XXXIV/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Siewnej w Krakowie uchwała
XXXIV 26-03-2013 457/XXXIV/2013 opinii projektu dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Glogera w Krakowie” uchwała
XXXIV 26-03-2013 456/XXXIV/2013 nominacji do nagrody „Bezpieczny Kraków” w 2013 r.  uchwała
XXXIV 26-03-2013 455/XXXIV/2013 zmian w komunikacji miejskiej uchwała
XXXIV 26-03-2013 454/XXXIV/2013 organizacji ruchu na ul. Żmujdzkiej w Krakowie uchwała
XXXIV 26-03-2013 453/XXXIV/2013 korekty uchwały nr 393/XXVIII/2012 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Nałkowskiego w Krakowie  uchwała
XXXIV 26-03-2013 452/XXXIV/2013 budowy kładek dla pieszych na terenie Dzielnicy IV  uchwała
XXXIV 26-03-2013 451/XXXIV/2013 przystąpienia Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały do udziału w pilotażu budżetu partycypacyjnego pn. „Dzielnice się liczą!” zainicjowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych uchwała
XXXIV 26-03-2013 450/XXXIV/2013 zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku uchwała
XXXIV 26-03-2013 449/XXXIV/2013 budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś, realizowanej na dz. nr 765, 766, 761/14, 741”  uchwała
XXXIV 26-03-2013 448/XXXIV/2013 rozdziału środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Krakowa w 2013 r. na nagrody dla dzielnic w konkursie „Płać podatki w Krakowie”   uchwała
XXXIV 26-03-2013 447/XXXIV/2013 korekty uchwały nr 377/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.  uchwała
XXXIII 05-03-2013 446/XXXIII/2013 opłat za wywóz śmieci uchwała
XXXIII 05-03-2013 445/XXXIII/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Gnieźnieńskiej w Krakowie  uchwała
XXXIII 05-03-2013 444/XXXIII/2013 zbycia nieruchomości przy ul. Siewnej w Krakowie  uchwała
XXXIII 05-03-2013 443/XXXIII/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bolesława Czerwieńskiego w Krakowie  uchwała
XXXIII 05-03-2013 442/XXXIII/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie  uchwała
XXXIII 05-03-2013 441/XXXIII/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie  uchwała
XXXIII 05-03-2013 440/XXXIII/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie  uchwała
XXXIII 05-03-2013 439/XXXIII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem  uchwała
XXXIII 05-03-2013 438/XXXIII/2013 formy realizacji prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w ramach zadań powierzonych w roku 2013 r.  uchwała
XXXIII 05-03-2013 437/XXXIII/2013 opinii projektu budowlanego budowy chodnika wzdłuż ulicy Porzeczkowej w Krakowie  uchwała
XXXIII 05-03-2013 436/XXXIII/2013 zmian w komnuikacji miejskiej uchwała
XXXIII 05-03-2013 435/XXXIII/2013 lokalizacji psiego wybiegu na terenie Dzielnicy IV uchwała
XXXIII 05-03-2013 434/XXXIII/2013 Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa  uchwała
XXXIII 05-03-2013 433/XXXIII/2013 zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku uchwała
XXXIII 05-03-2013 432/XXXIII/2013 korekty uchwały nr 426/XXXII/ 2013 w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa  uchwała
XXXIII 05-03-2013 431/XXXIII/2013 korekty uchwały nr 385/XXVII/2012 w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa  uchwała
XXXIII 05-03-2013 430/XXXIII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia  uchwała
XXXIII 05-03-2013 429/XXXIII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw uchwała
XXXIII 05-03-2013 428/XXXIII/2013 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uchwała
XXXII 05-02-2013 427/XXXII/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie uchwała
XXXII 05-02-2013 426/XXXII/2013 zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa  uchwała
XXXII 05-02-2013 425/XXXII/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem  uchwała
XXXII 05-02-2013 424/XXXII/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
XXXII 05-02-2013 423/XXXII/2013 zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku  uchwała
XXXII 05-02-2013 422/XXXII/2013 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok  uchwała
XXXII 05-02-2013 421/XXXII/2013

korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw

uchwała
XXXI 29-01-2013 420/XXXI/2013 korekty uchwały nr 377/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów  uchwała
XXXI 29-01-2013 419/XXXI/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego w Krakowie uchwała
XXXI 29-01-2013 418/XXXI/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana Palacha w Krakowie  uchwała
XXXI 29-01-2013 417/XXXI/2013 uwag do Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa uchwała
XXXI 29-01-2013 416/XXXI/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw uchwała
XXX 15-01-2013 415/XXX/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uchwała
XXX 15-01-2013 414/XXX/2013 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem uchwała
XXX 15-01-2013 413/XXX/2013 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa uchwała
XXX 15-01-2013 412/XXX/2013 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r. uchwała
XXX 15-01-2013 411/XXX/2013 planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r. uchwała
XXX 15-01-2013 410/XXX/2013 ustanowienia prawa trwałego zarządu na zabudowanej nieruchomości przy ul. Górka Narodowa 116 w Krakowie uchwała
XXX 15-01-2013 409/XXX/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pękowickiej w Krakowie uchwała
XXX 15-01-2013 408/XXX/2013 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Meiera w Krakowie

uchwała

XXX 15-01-2013 407/XXX/2013 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie

uchwała