Dokument archiwalny

Projekt: Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 2 241 355,26 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 545 576,03 PLN

 

Jednostka realizująca: DPS "Seniora Naftowca" ul. Kluzeka 6

 

Okres realizacji: 13.12.2007 - 13.01.2011

 

Opis


W ramach dostosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów prawa zrealizowano następujące zadania:

- zmodernizowano pokoje mieszkalne wraz z utworzeniem w nich łazienek,

- zmodernizowano pomieszczenia kuchni oraz pralni,

- zmodernizowano korytarze i pomieszczenia piwniczne,

- wykonano ocieplenie budynku oraz zagospodarowano otoczenie DPS likwidując bariery architektoniczne.


Głównymi odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy DPS „Seniora Naftowca". Wykonane modernizacje umożliwiają im bezproblemowe korzystanie z budynku oraz z otaczającego terenu, w tym z ogrodu. Projekt ten znacząco poprawił warunki mieszkaniowe podopiecznych Domu.

 

Strona jednostki realizującej: http://dpskluzeka.pl/