Dokument archiwalny

Projekt: Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 8 384 069,13 PLN

 

Wartość dofinansowania: 4 000 654,24 PLN

 

Jednostka realizująca: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

 

Okres realizacji: 11.2008 - 31.12.2011Opis


Projekt obejmował następujące działania:

  • dobudowę Ciepłej Sieni dla potrzeb wjazdu i wyjazdu karetek do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR),
  • budowę lądowiska dostosowanego do potrzeb statków powietrznych nowej generacji oraz do lądowań nocnych,
  • wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów i chodników,
  • budowę magazynu odpadów medycznych oraz garaży,
  • zakup wyrobów medycznych, które będą wykorzystane w takich obszarach SOR jak: wstępnej intensywnej terapii, resuscytacyjno- zabiegowym, terapii natychmiastowej oraz obserwacji.

Realizacja projektu miała znaczenie dla skrócenia czasu oczekiwania na pomoc medyczną, a jakość świadczonych usług jest na wyższym poziomie.


Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza http://www.narutowicz.krakow.pl/