Dokument archiwalny

Projekt: Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 25 176 799,97 PLN

 

Wartość dofinansowania: 16 706 576,35 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 29.12.2009 - 30.12.2011

 

Opis


Zrealizowana inwestycja, polegająca na budowie tunelu w ciągu ulic Armii Krajowej i Jasnogórskiej, przyczyniła się między innymi do zminimalizowania strat czasu podróżujących komunikacją publiczną. Budowa tunelu zwiększyła płynność przejazdu oraz możliwości przewozowe środków transportu publicznego oraz indywidualnego głównie w relacji w ciągu ulic Armii Krajowej - Jasnogórska, ale również wywarła pozytywny wpływ na warunki ruchu w relacji w ciągu ulic Conrada - Radzikowskiego. Lokalizacja inwestycji i jej charakter przyczyniły się również do zintegrowania środków transportu komunikacji zbiorowej - autobusów i busów oraz transportu indywidualnego.


Długość budowanego tunelu wyniosła 89 metrów, posiada on dwie jezdnie o szerokości 7,00 metrów z pasem dzielącym od 2,00 do 3,43 metrów.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.budujemy.krakow.pl/