Dokument archiwalny

Projekt: Wdrożenie nowoczesnych technologii w procesie nauczania zawodu poprzez wyposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 2 556 474,04 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 789 531,83 PLN

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół nr 1 w Krakowie

 

Okres realizacji: 30.09.2009 - 31.12.2011

 

Opis

 

Niniejszy projekt polegał na zakupie wyposażenia do funkcjonującego w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie zaplecza dydaktycznego (pracowni). W szkole funkcjonuje 25 pracowni, w których uczniowie mogą nabywać umiejętności praktyczne. W ramach realizacji projektu zostało zakupione wyposażenie do następujących 6 pracowni: pracowni obróbki skrawania metali i tworzyw sztucznych, spajania metali i tworzyw sztucznych, informatycznej, elektrycznej, logistycznej i elektroniki. Z pracowni tych korzystają uczniowie kształcący się na kierunkach: technik mechanik, technik logistyk, technik informatyk, technik elektronik, technik telekomunikacji, mechanik pojazdów samochodowych. Zakupiony sprzęt jest dostosowany do potrzeb kształcenia uczniów na w/w kierunkach.

 

Projekt obejmował następujące działania:

 

  • zakup wyposażenia do 6 pracowni kształcenia zawodowego - pracowni: obróbki skrawania metali i tworzyw sztucznych, spajania metali i tworzyw sztucznych, informatycznej, elektrycznej, logistycznej, elektronicznej,
  • szkolenia kadry nauczycielskiej,
  • promocja projektu.