Dokument archiwalny

Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez GMK

 


Programy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Wartość: 765 724,42 PLN


Wartość dofinansowania: 765 724,42 PLN


Jednostka realizującą: Wydział Edukacji UMK

Realizacja od: 2012-7-1 do: 2013-12-31

 


Opis projektu


Projekt był odpowiedzią na wiele problemów dotykających uczniów na edukacyjnym starcie - dysleksja, wady postawy, zaburzenia komunikacji społecznej itd. Szkoły publiczne dysponują ograniczonymi środkami finansowymi, co przekłada się na zawężenie możliwości organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce i dla tych uzdolnionych, wymagających dodatkowej stymulacji. Odpowiedzią na taką sytuację był krakowski projekt, którego przedmiotem była organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, m.in.: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej, z wadami postawy, dla dzieci niepełnosprawnych itp.

 

Kraków w pierwszym naborze pozyskał przeszło 6,5 mln zł na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 96 szkół podstawowych. W tym naborze kolejne 12 szkół otrzymało wsparcie finansowe na działania w tym zakresie.