Dokument archiwalny

Projekt: Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 12 691 221,80 PLN

 

Wartość dofinansowania: 8 832 006,28 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Okres realizacji: 29.11.2007 - 31.10.2013


Opis

 

Projekt zlokalizowany był w Krakowie - Pychowicach, na terenie strefy aktywności gospodarczej. Był on jednym z etapów dozbrajania terenów III Kampusu UJ, mającego na celu dostosowanie ich do potrzeb przyszłych i obecnych inwestycji i realizowany był w partnerstwie z MPWiK w Krakowie.

 

Bezpośrednim celem projektu było dozbrojenie terenów strefy aktywności gospodarczej poprzez budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego znajdującego się na terenie strefy, jak również budowę wodociągów i kanalizacji miejskiej.

 

Dozbrojenie terenów Stefy Aktywności Gospodarcze przyczyni się do utworzenia i poprawy warunków do funkcjonowania istniejących na jej obszarze obiektów edukacyjnych jak również do lokowania na dozbrojonych terenach nowych projektów inwestycyjnych. Dzięki realizacji inwestycji zostaną zaoferowane w pełni przygotowane tereny oraz korzystne warunki do tworzenia nowych miejsc pracy.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  1. Budowa nowego odcinka drogi łączącej ul.Bobrzyńskiego z CKW w III Kampusie UJ.
  2. Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z CWK na terenie III Kampusu UJ - etap I (droga tymczasowa).
  3. Budowa drogi łączącej ul.Bobrzyńskiego z CWK na terenie III Kampusu-etap II (droga docelowa).
  4. Budowa miejskiej kanalizacji ogólnospławnej oraz utwardzenie pow. gruntu wzdłuż planowanego układu drogowego na terenie III Kampusu w rejonie ul.Bobrzyńskiego.
  5. Budowa sieci wodociągowej na terenie III Kampusu.
  6. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w projektowanej drodze dojazdowej łączącej ul.Bobrzyńskiego z ul.Czerwonych Maków w Krakowie.
  7. Budowa miejskiej kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż planowanego układu drogowego na terenie Kampusu w rejonie ul.Bobrzyńskiego w Krakowie (etap II).
  8. Budowa miejskiej kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż planowanego układu drogowego na terenie III Kampusu w rejonie ul.Bobrzyńskiego w Krakowie (etap III).
  9. Budowa sieci wodociągowej na terenie Kampusu - przedłużenie etap II + etap I.