Dokument archiwalny

Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny


Wartość: 955 147,92 PLN


Wartość dofinansowania: 811 875,74 PLN


Jednostka Realizująca: Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK


Realizacja od:2010-7-1 do: 2012-12-31

 

Opis projektu


Projekt realizowany był w partnerstwie - partnerem wiodącym był Europejski Związek Uzdrowisk ESPA-AETC-EHV z siedzibą w Brukseli.


Przedmiotem projektu było budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy poprzez zacieśnienie roboczych kontaktów Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP z EUROPEJSKIM ZWIĄZKIEM UZDROWISK, a dzięki temu wypracowanie rozwiązań przygotowujących małopolskie uzdrowiska do skutecznego konkurowania na globalnym rynku usług związanych z turystyką uzdrowiskową oraz promocją małopolskiej oferty uzdrowiskowej w ramach Europejskiego Związku Uzdrowisk.


W celu wzmocnienia transgranicznego wymiaru projektu i kreowania bardziej uniwersalnego produktu turystycznego nawiązano także współpracę z jednym z graniczących z małopolską uzdrowisk słowackich tj. MIASTEM BERDEJOV. Z kolei w celu zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska w miejscowościach turystycznych nawiązano partnerstwo ze STOWARZYSZENIEM POLSKICH INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW W AUSTRII, które zajmuje się m.in. promocją takich rozwiązań i ich implementacją w zainteresowanych ośrodkach.


Po stronie polskiej partnerami SGU RP były samorządy gmin posiadających status uzdrowiska (tj. Krynicy, Muszyny, Piwnicznej, Uścia Gorlickiego, Sękowej, Szczawnicy, Rabki, oraz Krakowa).