Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru Swoszowice - Uzdrowisko – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 1604/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 1555/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag


 3. Zarządzenie Nr 3592/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu