Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIV CZYŻYNY

6 kadencja - 2012 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIV 05-01-2012 XIV/189/12 rozdysponowania części rezerwy budżetowej na 2012 rok

uchwała

XIV 05-01-2012 XIV/190/12 zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2012 rok uchwała
XIV 05-01-2012 XIV/191/12 przyjęcia planu finansowo-rzeczowego Dzielnicy na 2012 r. uchwała
XIV 05-01-2012 XIV/192/12 rezygnacji z funkcji członka Komisji „Zespół ds. Redagowania Echa Czyżyn i Głosu Czyżyn" uchwała
XIV 05-01-2012 XIV/193/12 rezygnacji z funkcji członka Komisji „Zespół ds. Redagowania Echa Czyżyn i Głosu Czyżyn"

uchwała

XIV 05-01-2012 XIV/194/12 rezygnacji z funkcji członka Komisji „Zespół ds. Redagowania Echa Czyżyn i Głosu Czyżyn" uchwała
XIV 05-01-2012 XIV/195/12 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-Łęg" uchwała
XIV 05-01-2012 XIV/196/12 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny-Pas Startowy" uchwała
XV 09-02-2012 XV/197/12 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2012 uchwała
XV 09-02-2012 XV/198/12 podziału środków finansowych na Dzielnice Miasta Krakowa uchwała
XV 09-02-2012 XV/199/12 objęcia honorowym patronatem „Akcji Zima 2012" uchwała
XV 09-02-2012 XV/200/12 opinii wariantów remarszrutyzacji układu linii transportu zbiorowego w Krakowie uchwała
XV 09-02-2012 XV/201/12 zmian na listach rankingowych zadań powierzonych w zakresach: budowa i modernizacja ulic lokalnych, remonty dróg, chodników i oświetlenia, ogródki jordanowskie oraz skwery i zieleńce w 2012 roku uchwała
XV 09-02-2012 XV/202/12 realizacji zadań powierzonych w zakresie „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia" uchwała
XV 09-02-2012 XV/203/12 uchylenia uchwały nr XIII/184/11 Rady Dzielnicy z dnia 16.12.2011 r. uchwała
XV 09-02-2012 XV/204/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2012-2014 uchwała
XV 09-02-2012 XV/205/12 rozdysponowania rezerwy celowej na 2012 rok uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/206/12 zmiany w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy XIV na rok 2012 uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/207/12 delegowania radnych uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/208/12 delegowania radnych uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/209/12 delegowania radnych uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/210/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. podjęcia działań zmierzających do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Czyżyny-Dąbie uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/211/12 przeniesienia środków w ramach zadań priorytetowych Dzielnicy XIV na 2012 rok uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/212/12 uszczegółowienia zadania priorytetowego na 2012 r. pn. "Doposażenie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego" uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/213/12 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.12.2012.BS) uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/214/12

wniosku o zachowanie lokalizacji osiedla przy ul. Cieślewskiego w obszarze Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/215/12 uszczegółowienia zadania priorytetowego na 2012 r. pn. "Remont budynków komunalnych: os. Dywizjonu 303 nr 2, os. 2 Pułku Lotniczego nr 22" uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/216/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów prawnych w zakresie budowy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, szczególnie nowych osiedli mieszkaniowych uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/217/12 zadań priorytetowych na 2012 r. uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/218/12 rozdysponowania rezerwy celowej na 2012 rok uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/219/12 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy al. Jana Pawła II (AU-02-2.6730.2.223.2012.MDY) uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/220/12 uściślenia zakresu zadania priorytetowego Rady Dzielnicy na rok 2012 pn. "Profilaktyka zdrowia" uchwała
XVI 15-03-2012 XVI/221/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup części działek 299/21,299/22 pod drogę dojazdową uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/222/12 delegowania przedstawicieli Rady Dzielnicy XIV do udziału w pracach Rady Programowej Klubu 303 uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/223/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/224/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/225/12 zmiany w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy XIV na rok 2012 uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/226/12 zadań priorytetowych na 2012 r. uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/227/12 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.407.2011.BS) uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/228/12 przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy XIV za 2011 rok uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/229/12 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na rok 2012 „Remonty placówek oświatowych" uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/230/12 zmiany zakresu rzeczowego zadań priorytetowych Rady Dzielnicy XIV na rok 2012 z zakresu edukacji uchwała
XVII 12-04-2012 XVII/231/12 ustalenia wstępnych list rankingowych zadań powierzonych w zakresach: budowa i modernizacja ulic lokalnych, remonty dróg, chodników i oświetlenia, ogródki jordanowskie oraz skwery i zieleńce w 2013 roku uchwała
XVIII 10-05-2012 XVIII/232/12 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.88.2012.BS) uchwała
XVIII 10-05-2012 XVIII/233/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XVIII 10-05-2012 XVIII/234/12 objęcia honorowym patronatem międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et spes" uchwała
XVIII 10-05-2012 XVIII/235/12 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.107.2012.BS) uchwała
XVIII 10-05-2012 XVIII/236/12 zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 rok uchwała
XVIII 10-05-2012 XVIII/237/12 zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie: ogródki jordanowskie oraz skwery i zieleńce w 2012 roku uchwała
XVIII 10-05-2012 XVIII/238/12 zadań priorytetowych na 2012 r. uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/239/12

zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie: ogródki jordanowskie oraz skwery i zieleńce w 2012 roku

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/240/12

zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 rok

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/241/12

wniosku dotyczącego realizacji strategicznych inwestycji na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/242/12

listy rankingowej zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/243/12

opinii dotyczącej propozycji lokalizacji nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/244/12

zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie: remonty dróg, chodników i oświetlenia w 2012 roku

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/245/12

uchylenia uchwały nr XV/204/12 Rady Dzielnicy z dnia 09.02.2012 r.

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/246/12

wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2012-2014       

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/247/12

zadań priorytetowych na 2012 r.

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/248/12

zadań priorytetowych na 2012 r. z zakresu edukacji

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/249/12

zadań powierzonych Rady Dzielnicy XIV w zakresie „Remonty placówek oświatowych” na rok 2012

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/250/12

delegowania radnych

uchwała
XIX 14-06-2012 XIX/251/12

uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2012 pn. „Zakupy dla Oddziału III Straży Miejskiej Miasta Krakowa"

uchwała
XX 05-07-2012 XX/252/12

zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie: ogródki jordanowskie oraz skwery i zieleńce w 2012 roku

uchwała
XX 05-07-2012 XX/253/12

zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie: ogródki jordanowskie oraz skwery i zieleńce w 2012 roku

uchwała
XX 05-07-2012 XX/254/12

podziału środków na zadania priorytetowe na rok 2013

uchwała
XX 05-07-2012 XX/255/12

ustalenia wstępnej listy rankingowej proponowanych prac remontowych w Żłobku Samorządowym nr 12 do wykonania w 2013 r. celem opracowania kosztorysów inwestorskich

uchwała
XX 05-07-2012 XX/256/12

ustalenia wstępnej listy rankingowej proponowanych prac remontowych w samorządowych placówkach oświatowych w 2013 r.

uchwała
XX 05-07-2012 XX/257/12

ustalenia listy rankingowej na zadania powierzone w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok

uchwała
XX 05-07-2012 XX/258/12

zmiany w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy XIV na rok 2012

uchwała
XX 05-07-2012 XX/259/12

zadania priorytetowego na 2012 r. pn. „Turniej Tańca”

uchwała
XX 05-07-2012 XX/260/12

konkursu ofert w 2013 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi

uchwała
XX 05-07-2012 XX/261/12

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy al. Jana Pawła II 196 (AU-02-3.6730.2.1089.2012.MKA)

uchwała
XX 05-07-2012 XX/262/12

zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie: ogródki jordanowskie oraz skwery i zieleńce w 2012 roku

uchwała
XX 05-07-2012 XX/263/12

korekty Uchwały Nr XVII/224/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 12.04.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa

uchwała
XX 05-07-2012 XX/264/12 delegowania radnych uchwała
XX 05-07-2012 XX/265/12

delegowania radnych

uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/266/12 zadania priorytetowego na 2013 r. pn. "Sterylizacja bezdomnych kotów" uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/267/12 zadania priorytetowego na 2012 r. pn. „Turniej Piłki Plażowej” uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/268/12 uściślenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Rady Dzielnicy na rok 2013 pn. „Profilaktyka zdrowia” uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/269/12 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.200.2012.BS) uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/270/12 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/271/12 zadania priorytetowego na 2013 r. pn. „Rozbudowa i eksploatacja sieci bezprzewodowego Internetu na terenie Dzielnicy” uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/272/12 zadań powierzonych Rady Dzielnicy XIV w zakresie „Remonty placówek oświatowych” na rok 2012 uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/273/12 zmiany na liście rankingowej zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/274/12 ustalenia list rankingowych zadań powierzonych w zakresach: budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem, remonty dróg, chodników i oświetlenia w 2013 roku uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/275/12 objęcia patronatem imprezy pn. „Dożynki w mieście – Dni Łęgu i Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Judy Tadeusza" uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/276/12 delegowania radnych uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/277/12 zadań priorytetowych na rok 2012 uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/278/12 zadania priorytetowego na 2013 r. pn. „Zakup sprzętu i materiałów dla Komisariatu Policji VIII” uchwała
XXI 30-08-2012 XXI/279/12 zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/280/12 podziału środków na zadanie powierzone „Lokalne wydarzenia kulturalne” na 2013 rok uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/281/12 zadania priorytetowego na 2012 r. pn. „Profilaktyka zdrowia” uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/282/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/283/12 zadań powierzonych w zakresie modernizacja ogródków jordanowskich oraz tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/284/12 zmiany w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy XIV na rok 2012 uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/285/12 delegowania radnych uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/286/12 opinii projektu zagospodarowania wybiegu dla psów na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/287/12 opinii projektu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013-2015 (BZ-02.8030.41.2012.MPF) uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/288/12 uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Czyżyny” uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/289/12 podziału środków na zadanie powierzone „Bezpieczny Kraków” na 2013 rok uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/290/12 zmiany na liście rankingowej zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/291/12 przyjęcia projektu planu finansowo-rzeczowego Dzielnicy na 2013 r. uchwała
XXII 13-09-2012 XXII/292/12 korekty uchwały nr XIII/187/11 w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV na 2012 rok uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/293/12 opinii projektu zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Sikorki uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/294/12 zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych na 2013 rok uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/295/12 zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie remonty chodników na 2013 rok uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/296/12 ustalenia ostatecznej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2013 rok uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/297/12

korekty Uchwały Nr XX/254/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 05.07.2012 r. w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe na 2013 rok

uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/298/12 delegowania radnych uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/299/12 korekty Uchwały Nr XX/257/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 05.07.2012 r. w sprawie ustalenia listy rankingowej na zadania powierzone w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/300/12 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2013 r. oraz uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku. (BZ-02.8031.3.39.2012.AO) uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/301/12 opinii dotyczącej usytuowania obiektu gastronomicznego na terenie Parku Lotników Polskich (ZIKiT/S/77981/12/UZ/61122/777) uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/302/12 podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na rok 2013 „Remonty placówek oświatowych” uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/303/12 podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na 2013 r. w zakresie prac remontowych żłobków uchwała
XXIII 01-10-2012 XXIII/304/12 korekty Uchwały Nr XX/260/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 05.07.2012 r. w sprawie konkursu ofert w 2013 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/305/12 zadania priorytetowego na rok 2012 pn. „Turniej Tańca” uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/306/12 korekty Uchwały Nr XXIII/303/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 01.10.2012 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na 2013 r. w zakresie prac remontowych żłobków uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/307/12 korekty Uchwały Nr XXIII/302/12 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dn. 01.10.2012 r. w sprawie podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIV na rok 2013 „Remonty placówek oświatowych uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/308/12 uściślenia zadań priorytetowych Rady Dzielnicy XIV na rok 2013 z zakresu edukacji uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/309/12 zmiany układu linii komunikacji miejskiej w Krakowie uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/310/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/311/12 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (ML-02.7123.319.2012.BS) uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/312/11 opinii projektu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2013-2015 uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/313/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup części działek 299/21,299/22 pod drogę dojazdową uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/314/12 zadania priorytetowego na rok 2012 pn. „Zakup sprzętu i materiałów dla Komisariatu Policji VIII” uchwała
XXIV 15-11-2012 XXIV/315/12 zadań powierzonych Bezpieczny Kraków na 2012 rok pn. „Zakup sprzętu i materiałów dla Komisariatu VIII Policji” oraz „Zakup materiałów biurowych dla Komisariatu VIII Policji” uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/316/12 zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych w zakresie remonty chodników na 2013 rok uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/317/12 ustalenia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XIV na 2013 rok uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/318/12 objęcia honorowym patronatem imprezy „Dzień Angielskiego” uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/319/12 zadania priorytetowego na 2013 rok pn. „Zespół Pieśni i Tańca NOWA HUTA – zakupy” uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/320/12 zadań remontowych placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny w 2012 roku. (ZEO.DN-1.0114.208.12) uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/321/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/322/12 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIV Czyżyny do realizacji w latach 2013-2014 uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/323/12 obsługi obszaru Łęg w zakresie komunikacji miejskiej uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/324/12 opinii inwestycji pn. „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska – Plac Centralny z systemem sterowania w Krakowie” uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/325/12 objęcia honorowym patronatem konkursu „Od Wandy do Sendzimira” uchwała
XXV 14-12-2012 XXV/326/12 delegowania radnych uchwała