Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE

6 kadencja - 2012 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIX 17-01-2012 XIX/202/2012 planu rzeczowo-finansowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2012 rok
XIX 17-01-2012 XIX/203/2012 zmiany zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku uchwała
XIX 17-01-2012 XIX/204/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XIX 17-01-2012 XIX/205/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XIX 17-01-2012 XIX/206/2012 zbycia działki nr 53/30 obr. 17 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Płaszowskiej w Krakowie uchwała
XIX 17-01-2012 XIX/207/2012 zbycia działki nr 15/52 obr. 27 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Kosiarzy w Krakowie uchwala
XIX 17-01-2012 XIX/208/2012 zbycia działek nr 255/3, 335/3, 334/3, 336/4, 244/37, oraz części działki nr 259/3 obr. 15 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Kuklińskiego w Krakowie uchwała
XIX 17-01-2012 XIX/209/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XIX 17-01-2012 XIX/210/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XIX 17-01-2012 XIX/211/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działce 491 obr. 108 Podgórze, przy ul. Bugaj w Krakowie uchwała
XIX 17-01-2012 XIX/212/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 295/1, 286/12 i 331/12 obr. 19 Podgórze, przy ul. Lipskiej/Węglarskiej w Krakowie uchwała
XIX 17-01-2012 XIX/213/2012 planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2012 rok
XX 14-02-2012 XX/214/2012 opinii projektu „Budowy połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice-Brzegi) z węzłem „Rybitwy" (w ciągu drogi S-7) uchwała
XX 14-02-2012 XX/215/2012 zbycia części działki nr 161/24 obr. 17 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Myśliwskiej w Krakowie uchwała
XX 14-02-2012 XX/216/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego (budynek mieszkaniowy wielorodzinny) na działkach nr 484/1, 486, 554 obr. 13 Podgórze, przy ul. Dembowskiego w Krakowie uchwała
XX 14-02-2012 XX/217/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego (hotel robotniczy) na działkach nr 134/2, 135/2, 281/2 obr. 19 Podgórze, przy ul. Lipskiej w Krakowie uchwała
XX 14-02-2012 XX/218/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego (budynek usługowo-biurowy) na działkach nr 60/1, 61/1, 176, 63, 64/3, 175 obr. 29 Podgórze, przy ul. Zamkniętej w Krakowie uchwała
XX 14-02-2012 XX/219/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego (budynek usługowo-biurowy) na działkach nr 60/1, 61/1, 176, 175 obr. 29 Podgórze, przy ul. Zamkniętej w Krakowie uchwała
XX 14-02-2012 XX/220/2012 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012 uchwała
XX 14-02-2012 XX/221/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XX 14-02-2012 XX/222/2012 wniosku dotyczącego przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2012 uchwała
XX 14-02-2012 XX/223/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XX 14-02-2012 XX/224/2012 wniosku dotyczącego przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2012 uchwała
XX 14-02-2012 XX/225/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XX 14-02-2012 XX/226/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XX 14-02-2012 XX/227/2012 planu pracy Komisji Dziedzictwa i Promocji Rady Dzielnicy XIII na 2012 rok uchwała
XX 14-02-2012 XX/228/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/229/2012 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/230/2012 opinii dla inwestycji celu publicznego na działkach nr 76/12, 79/2, 97 (Obr. 43 Nowa Huta), 537, 64, 65/1, 152/3, 153/2, 151/1 (Obr. 108 Podgórze) w Krakowie uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/231/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 104/1, 47/26, 47/27, 47/20 obr. 27 Podgórze, przy ul. Lipskiej, Mierzeja Wiślana, Bagrowej w Krakowie uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/232/2012 planu pracy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2012 rok uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/233/2012 zbycia działki nr 15/112 obr. 27 jedn. ew. Podgórze o pow. 0,0530 ha położonej przy ul. Brandla w Krakowie uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/234/2012 zbycia nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 63 obr. 29 jedn. ew. Podgórze o pow. 0,0298 ha oraz działka nr 174 obr. 29 jedn. ew. Podgórze o pow. 0,0059 ha położonych przy ul. Zamkniętej w Krakowie uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/235/2012 zbycia części działki nr 157 obr. 106 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Czeczotta w Krakowie uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/236/2012 zbycia części działki nr 105/1 obr. 13 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/237/2012 dokonania zamiany działek nr 815, 712/3, 814 obr. 49 jedn. ew. Podgórze położonych przy ul. Mochnackiego na Woli Duchackiej objętych planowanym parkiem, na działki nr 183/3, 184/4, 187/13, 187/12 obr. 13 jedn. ew. Podgórze położonych przy ul. Lwowskiej i ul. Na Zjeździe w Krakowie uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/238/2012 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.378.2011.UW uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/239/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.377.2011.UW uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/240/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.383.2011.UW uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/241/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.346.2011.UW uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/242/2012 planu pracy Komisji Sportu Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2012 rok uchwała
XXI 13-03-2012 XXI/243/2012 zmiany organizacji ruchu na ul. Smolki i ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/244/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego emitowanego z ul. Wielickiej uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/245/2012 zmian w planie rzeczowo - finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2012 rok uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/246/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/247/2012 zbycia działki nr 77/2 obr. 14 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Klimeckiego w Krakowie uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/248/2012 zbycia działki nr 31/3 i części działki drogowej nr 30/4 obr. 30 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Wadowickiej w Krakowie uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/249/2012 zbycia działek nr 191/2 , nr 190/2 obr. 15 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Krzywda w Krakowie uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/250/2012 zmiany zadania powierzonego w ramach prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w 2012 roku uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/251/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.384.2011.UW uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/252/2012 planu pracy Komisji Mieszkaniowej i Społecznej Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2012 rok uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/253/2012 zgłoszenia kandydatury do Nagrody „Bezpieczny Kraków za rok 2011 uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/254/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego (budynek mieszkalny wielorodzinny) na działkach nr 377/2, 377/3 obr. 12 Podgórze, przy ul. Zamoyskiego w Krakowie uchwała
XXII 03-04-2012 XXII/255/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego (Przebudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku) na działce nr 336/4 obr. 13 Podgórze przy ul. Krakusa 11 w Krakowie uchwała
XXIII 17-04-2012 XXIII/256/2012 przyjęcia sprawozdań Zarządu Rady Dzielnicy z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XIII Podgórze za rok 2011 uchwała
XXIII 17-04-2012 XXIII/257/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXIII 17-04-2012 XXIII/258/2012 zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok uchwała
XXIII 17-04-2012 XXIII/259/2012 zbycia części działki nr 105/1 obr. 13 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Józefińskiej w Krakowie uchwała
XXIV 22-05-2012 XXIV/260/2012 zbycia działki nr 62/3, 62/4, 62/6, 62/7, 62/8, 62/10 i 504/4 o łącznej powierzchni 0,1256 ha obr. 13 jedn. ew. Podgórze położonych przy ul. Na Zjeździe w Krakowie uchwała
XXIV 22-05-2012 XXIV/261/2012 zbycia części działki nr 183/20 o powierzchni 0,010 ha, obr. 30 jedn. ew. Podgórze uchwała
XXIV 22-05-2012 XXIV/262/2012 likwidacji słupków blokujących w chodniku ul. Józefińskiej przy posesji nr 20 uchwała
XXIV 22-05-2012 XXIV/263/2012 dokonania zamiany działek nr 815, 712/3, 814 obr. 49 jedn. ew. Podgórze położonych przy ul. Mochnackiego na Woli Duchackiej objętych planowanym parkiem, na działki nr 183/3, 184/4, 187/13, 187/12 obr. 13 jedn. ew. Podgórze położonych przy ul. Lwowskiej i ul. Na Zjeździe w Krakowie uchwała
XXIV 22-05-2012 XXIV/264/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na części działki 89/6 obr. 29 Podgórze, przy ul. Wielickiej w Krakowie uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/265/2012 wstępnej listy rankingowej prac remontowych w placówkach oświatowych w 2013 roku uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/266/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/267/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/268/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/269/2012

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie”

uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/270/2012

zbycia na współwłasność części działki nr 161/24 o pow. ok. 30m 2 obr. 17 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Myśliwskiej w Krakowie

uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/271/2012 zbycia działki nr 261 o pow. 0,0873 ha położonej w Krakowie obr. 14jedn. ew. Podgórze w rejonie ul. Przemysłowej uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/272/2012 zbycia działki nr 31/3 o pow. 0,0068 ha obr. 30 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Wadowickiej w Krakowie uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/273/2012

zbycia części działki nr 121/19 o pow. 0,0700 ha obr. 30 jedn. ew. Podgórze położonej w rejonie ul. Rzemieślniczej w Krakowie

uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/274/2012 zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/275/2012

opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działkach nr 35/1, 166/17, 1/45, 1/42 obr. 52 Podgórze, przy ul. Prokocimskiej 57 w Krakowie

uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/276/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/277/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXV 19-06-2012 XXV/278/2012 listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w 2012 roku uchwała
XXVI 10-07-2012 XXVI/279/2012 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXVI 10-07-2012 XXVI/280/2012

zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  w 2013 roku

uchwała
XXVI 10-07-2012 XXVI/281/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała 
XXVI 10-07-2012 XXVI/282/2012 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXVI 10-07-2012 XXVI/283/2012  listy hierarchicznej zadań powierzonych z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok uchwała 
XXVI 10-07-2012 XXVI/284/2012  opinii do projektu ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej w Krakowie uchwała 
XXVI 10-07-2012 XXVI/285/2012 rezygnacji z członkostwa Pana Tadeusza Styrskiego w Komisji Infrastruktury Dzielnicy XIII Podgórze uchwała 
XXVI 10-07-2012 XXVI/286/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działce nr 25 obr. 13 Podgórze, przy ul. Rynek Podgórski 11 i ul. Celnej 4 w Krakowie uchwała 
XXVI 10-07-2012 XXVI/287/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działce nr 193/1 obr. 28 Podgórze, przy ul. Grochowej w Krakowie uchwała 
XXVI  10-07-2012 XXVI/288/2012  opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działce nr 193/1 obr. 28 Podgórze, przy ul. Grochowej w Krakowie uchwała
XXVI  10-07-2012 XXVI/289/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.146.2012.UW uchwała
XXVI  10-07-2012 XXVI/290/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.194.2012.UW uchwała
XXVI 10-07-2012 XXVI/291/2012  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.95.2012.UW uchwała
XXVI  10-07-2012 XXVI/292/2012  ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.198.2012.UW uchwała
XXVI  10-07-2012 XXVI/293/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.166.2012.UW uchwała 
XXVI  10-07-2012 XXVI/294/2012  wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok zadania pn.: „ Budowa Domu Kultury przy ulicy Koszykarskiej w Krakowie" uchwała 
XXVI  10-07-2012 XXVI/295/2012  wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok zadania pn.: „ Kontynuacja budowy I etapu inwestycji „Parku Rzecznego Ogród Płaszów" przy ulicy Myśliwskiej uchwała 
XXVI  10-07-2012 XXVI/296/2012  listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w 2012 roku uchwała 
XXVI  10-07-2012 XXVI/297/2012  objęcia ochroną prawną dwóch klonów pospolitych rosnącychprzy ul. Powstańców Śląskich na działkach nr 468/5 i nr 557/7 obr. 13 jedn ew. Podgórze uchwała 
XXVII 28-08-2012 XXVII/298/2012 opinii dot. najmu lokalu Klubu Sportowego „Korona” Kraków na użytkowanie przez Firmę „Casino” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na uruchomienie kasyna gry uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/299/2012 wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok zadań pn.: Budowa miejsc postojowych przy ul. Lipskiej od bloku 49 do bloku 59, budowa parkingu typu Park and Ride przy pętli tramwajowej Mały Płaszów, budowa parkingu przy ul. Bagrowej, budowa kieszeni postojowych na części działki nr 36/13 przy ul. Przemysłowej oraz budowa parkingu przy placu Braci Dudzińskich – na działkach nr 15/61, 15/62, 15/63, 15/64 obr. 52 jedn. ew. Podgórze uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/300/2012 zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2012 rok uchwaa
XXVII 28-08-2012 XXVII/301/2012

konkursu ofert w 2013 roku w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi

uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/302/2012 wniosku o wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na lata 2013 i 2014 zadania „Kontynuacja remontu Przedszkola Nr 11 w Krakowie przy ul. Saskiej 11” uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/303/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kosiarzy 8 w Krakowie uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/304/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działce nr 330 obr. 13 przy ul. Limanowskiego w Krakowie uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/305/2012 zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/306/2012 zbycia części działki nr 526/17 obr. 12 jedn. ew. Podgórze przy ul. Bonarka w Krakowie uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/307/2012 zbycia części działek nr 525 i 126/3 obr. 13 jedn. ew. Podgórze w rejonie ul. Na Zjeździe w Krakowie uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/308/2012

zbycia części działki nr 157/3 obr. 106 jedn. ew. Podgórze w rejonie ul. Pod Gwiazdami w Krakowie

uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/309/2012 zbycia części działki nr 48 obr. 14 jedn. jedn. ew. Podgórze przy ul. Dekerta w Krakowie uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/310/2012 opinii do projektu zagospodarowania terenu i inwentaryzacji zieleni w rejonie ul. Płaszowskiej na działce nr 53/32 obr. 17 jedn. ew. Podgórze uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/311/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXVII 28-08-2012 XXVII/312/2012 opinii dotyczącej kandydatury Pani Danuty Kleszowskiej zgłoszonej do Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior Roku 2011” uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/313/2012 zmian w planie rzeczowo – finansowym Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2012 rok uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/314/2012 przeniesienia środków z planu rzeczowo - finansowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na zadania priorytetowe uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/315/2012 projektu planu rzeczowo – finansowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2013 rok uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/316/2012 zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2013 rok w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/317/2012 listy zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/318/2012

opinii do projektu zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Koziej działki nr 338/7, 339/4 ob. 28 jedn. ewid. Podgórze

uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/319/2012 opinii do projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Wielickiej w Krakowie na odcinku od ul. Wodnej do ul. Wapiennej uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/320/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/321/2012 zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/322/2012 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.253.2012.UW uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/323/2012 opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w 2013 roku. uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/324/2012 zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2013 roku uchwała
XXVIII 25-09-2012 XXVIII/325/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XXIX 09-10-2012 XXIX/326/2012 rezygnacji Pani Krystyny Zygiel z członkostwa w Komisji Edukacji Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXIX 09-10-2012 XXIX/327/2012 listy hierarchicznej zadań powierzonych z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/328/2012 zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich (osiedlowych placów zabaw) oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2013 rok uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/329/2012 zbycia części działek nr 104/1, 118/1, 103/2 obr. 15 jedn. ew. Podgórze w rejonie ul. Nowohuckiej w Krakowie uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/330/2012

przedłużenia prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 196/1 i 196/2 obr. 14 jedn. ew. Podgórze położonych przy ul. Zaułek

uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/331/2012 zbycia części działki nr 544/8 obr. 13 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Dąbrowskiego w Krakowie uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/332/2012 zbycia działki nr 541/5 obr. 12 jedn. ew. Podgórze położonej przy ul. Krzemionki w Krakowie uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/333/2012 listy prac remontowych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) położonych na terenie Dzielnicy XIII na rok 2013 uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/334/2012 wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok zadania pn.: „Remont dachu w Gimnazjum nr 34 - ul. Potebni 7” uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/335/2012 wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok zadań pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 - Aleja Dembowskiego 12” oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 65 - ul. Golikówka 52”. uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/336/2012 wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok zadania pn.: „ul. Śliska – remont schodów” uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/337/2012 zadania powierzonego Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2012 rok w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/338/2012 planowanej zmiany trasy linii tramwajowej Nr 8 uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/339/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego na działce nr 320/2 obr. 106 Podgórze, przy ul. Półłanki 78 w Krakowie uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/340/2012 zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/341/2012 korekty Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/342/2012 zadań powierzonych Rady Dzielnicy XIII Podgórze na lokalne wydarzenia kulturalne na 2012 rok uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/343/2012 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.313.2012.UW uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/344/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem-znak: ML-02.7123.324.2012.UW uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/345/2012 listy zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXX 30-10-2012 XXX/346/2012 korekty Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XXXI 20-11-2012 XXXI/347/2012 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego uchwała
XXXI 20-11-2012 XXXI/348/2012 realizacji zadania powierzonego pn. „Rozbudowa ulic Golikówka – Boczna i Mały Płaszów, Etap I -Przebudowa ul. Mały Płaszów” uchwała
XXXI 20-11-2012 XXXI/349/2012 korekty Uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XIII Podgórze do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XXXI 20-11-2012 XXXI/350/2012 przejęcia w utrzymanie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie instalacji artystycznej „Gombrowiczowi – Rodacy” uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/351/2012 wstąpienia Pani Katarzyny Pabian do składu osobowego Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/352/2012 rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/353/2012 wyboru Przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/354/2012 ponownego wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie strefy płatnego parkowania typu C na terenie Starego Podgórza i Zabłocia uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/355/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przedłożenie projektu pilotażowego programu zwiększenia ilości miejsc parkingowych w obrębie Starego Podgórza w Krakowie uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/356/2012 wskazania lokalizacji budowy szaletów miejskich na obszarze Dzielnicy XIII Podgórze uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/357/2012 opinii do projektu budowy ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej w Krakowie uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/358/2012 listy zadań powierzonych z zakresu remontów dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/359/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kalwaryjskiej 78 w Krakowie uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/360/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Żołnierskiej w Krakowie uchwała
XXXII 18-12-2012 XXXII/361/2012 rezygnacji z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego Dzielnicy XIII Podgórze uchwała