Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Monte Cassino - Konopnickiej – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 927/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do poddania pod głosowanie Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Monte Cassino - Konopnickiej" (Druk nr 1573), uwzględniającego zmiany wynikające z poprawki przegłosowanej przez Radę Miasta Krakowa:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 2. Zarządzenie Nr 883/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Monte Cassino - Konopnickiej" i uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu oraz w sprawie rozpoznania pism złożonych w terminie składania uwag:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 3320/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Monte Cassino - Konopnickiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem


 4. Zarządzenie Nr 3263/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Monte Cassino - Konopnickiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1886/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Monte Cassino - Konopnickiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 2870/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Monte Cassino - Konopnickiej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia    strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu