Dokument archiwalny

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza Konkurs na „Najlepszego Młodego Przedsiębiorcę"

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10. 000 zł,-.

Termin składania formularzy ankietowych upływa w dniu 12 października br. o godzinie 15:00.

Szczegóły na temat trybu składania formularzy znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa

Regulamin wraz z załącznikami