Dokument archiwalny

Streetwork - skuteczny kontakt

 

Programy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Wartość:1 709 330 PLN

 

Wartość dofinansowania:1 709 330 PLN

 

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

Okres realizacji 2010-1-1 - 2011-12-31

 

 


Opis projektu

 

 

Projekt skierowany był do młodzieży w wieku 15-25 lat zamieszkującej Dzielnice IV (Prądnik Biały), XI (Wola Duchacka) i XII (Prokocim-Bieżanów) Gminy Miejskiej Kraków. Celem projektu było podniesienie poziomu integracji społecznej 150 osób z ww. grupy, poprzez poprawę ich funkcjonowania w szkole, w środowisku rodzinnym, w grupach rówieśniczych, ograniczenie ryzykownych zachowań dotyczących uzależnień, nabycie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie z emocjami, agresją i stresem oraz nabycie wiedzy o instytucjonalnych formach pomocy i wykorzystanie jej w praktyce.

 

Rekrutację do projektu prowadzili streetworkerzy, pracujący w czterech zespołach. Podstawą pracy były osobiste kontakty nawiązane z beneficjentami projektu w środowisku ulicznym. Przez cały okres realizacji projektu streetworkerzy świadczyć będą pracę socjalną w terenie, organizować zajęcia czasu wolnego. Zorganizowane zostaną imprezy plenerowe, m.in.: „Dni Pracy", „Warsztaty graffiti", turnieje piłkarskie, pokazy filmowe pn. „Kino letnie". W ramach projektu świadczone było poradnictwo psychologiczne, przygotowane były ulotki informacyjne, plakaty oraz materiały o streetworku. Organizowane były warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia oraz umiejętności funkcjonowania w grupie.

 

Osoby uczestniczące w projekcie skorzystać mogły z pomocy w nauce świadczonej przez wolontariuszy. W projekcie przewidziano również nawiązywanie kontaktów i wykorzystanie potencjału instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą oraz organizacja społeczności lokalnych (integracja, nawiązanie współpracy z Radami Dzielnic, wspólnotami parafialnymi).


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
NATALIA BIERNAT
Data wytworzenia:
2011-08-26
Data publikacji:
2011-08-26
Data aktualizacji:
2015-05-13