Dokument archiwalny

Projekt: Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 46 423 173,76 PLN

 

Wartość dofinansowania: 32 027 840,10 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 26.05.2010 - 31.12.2013


Opis

Realizacja projektu przyczyni się do dalszej poprawy systemu zarządzania transportem publicznym i obejmuje między innymi:

Rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS), w tym m.in.:

  • integrację części floty tramwajowej z systemem zarządzania transportem publicznym poprzez dostawę i montaż 30 zestawów komputerów pokładowych w tramwajach
  • dostawę oprogramowania do analiz danych statystycznych z systemu TTSS
  • rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej poprzez instalację 203 tablic informacji przystankowej na przystankach tramwajowych
  • dostawę i montaż 14 tablic prezentujących informacje o sieci komunikacyjnej Krakowa

Rozbudowę systemu sterowania ruchem (UTCS), w tym:

  • budowę dedykowanej sieci światłowodowej
  • remont sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach wraz z wymianą urządzeń sterowniczych
  • zintegrowanie istniejących tablic informacyjnych z systemem zarządzania ruchem
  • rozszerzenie systemu sterowania ruchem wzdłuż linii tramwajowej na odcinku Bagatela - Bronowice Małe oraz w obszarze al. Pokoju i ul. Nowohuckiej

Budowę i uruchomienie systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasami komunikacji zbiorowej.