Dokument archiwalny

Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 4 lipca 2011 r.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w dniu 4 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 38 wniosków dotyczących najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze oraz 2 wnioski o wspólny najem pracowni.


Komisja ds. Pracowni Twórczych powołana zarządzeniem Nr 550/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2007 r. (z późn. zm.) na podstawie uchwały Nr CXVIII/1242/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze, działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r., ustaliła co następuje:

 

  1. Państwo Małgorzata Tokarska i Zbigniew Cebula otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Szerokiej 27/16 w Krakowie.
  2. Pan Mieczysław Świerczewski otrzymuje propozycję najmu pracowni przy al. Słowackiego 13A/42A w Krakowie.
  3. Pani Mirosława Magiera otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Bernardyńskiej 11 w Krakowie.
  4. Pan Leonard Pędziałek otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Kolorowym 18/48a w Krakowie.
  5. Pani Dominika Bęc otrzymuje pozytywną opinię Komisji dotyczącą wspólnego, z Państwem Aliną Raczkiewicz-Bęc i Ireneuszem Bęc, najmu pracowni przy ul. Kołłątaja 2/13 w Krakowie.
  6. Pan Igor Banaszewski otrzymuje pozytywną opinię Komisji dotyczącą wspólnego z Panem Romanem Banaszewskim, najmu pracowni na os. Kolorowym 22/37a.

 

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 27 lipca 2011 r., na stanowisku Nr 6, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 4 lipca 2011 r. jest dostępny do wglądu w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pokój 14, dodatkowe informacje pod nr tel. 616 1918.