Dokument archiwalny

 

Dokumentacja związana z ogłoszeniem w 2011 roku otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Konkurs został ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 625/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2011 w sprawie ogłoszenia o konkursie dotyczącego realizacji w roku 2011 zadań publicznych w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" oraz naboru do Komisji konkursowej.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków do Konkursu Małych Grantów na rok 2011 oraz o naborze do Komisji konkursowej

 

 Załacznik nr 1 do Ogłoszenia - wzór oferty wnioskodawcy.[pdf]

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór oferty wnioskodawcy [doc]

 

 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - wzór sprawozdania

 

Regulamin powoływania i funkcjonowania komisji konkursowych

 

Formularz zgłoszeniowy komisji konkursowej

 

Oświadczenie członka komisji konkursowej w sprawie zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej

 

Oświadczenie członka komisji konkursowej w sprawie braku konfliktu interesów w stosunku do oferentów, uczestniczących w Konkursie

 

 

 

Zarządzenie Nr 625/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2011 w sprawie ogłoszenia o konkursie dotyczącego realizacji w roku 2011 zadań publicznych w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" oraz naboru do Komisji konkursowej. [pdf]

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia