Dokument archiwalny

Wiesław Starowicz - Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. gospodarki miejskiej

Zespół Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

tel. 12 616 19 81

fax: 12 616 19 83

e-mail: wieslaw.starowicz@um.krakow.pl

 

 

 

 

 

Profesor Politechniki Krakowskiej, Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, doktor nauk technicznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki transportu, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej doktor nauk technicznych (AGH).

Szerokie doświadczenie w zakresie badań, planowania systemów transportowych i zarządzania transportem, w szczególności w miastach i regionach (autor, współautor lub kierownik kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych realizowanych dla władz kilkunastu polskich miast m.in. Krakowa, Łodzi, Katowic, Szczecina, Lublina, Tarnowa, Przemyśla oraz czterech województw - małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi - przewodniczył przez 12 lat Radom Nadzorczym Gminnych Spółek Komunalnych w Krakowie (Miejski Zakład Naprawy Tramwajów, Miejski Zakład Naprawy Autobusów, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne).

W latach 2006 - 2010 pełnił funkcję zastępcy Prezydenta Krakowa ds. Infrastruktury Miasta.

 

Zakres obowiązków:


• pełnienie funkcji opiniotwórczo - doradczej w obszarze gospodarki miejskiej (gospodarka komunalna oraz transport),
• dokonywanie analiz i oceny sytuacji miasta oraz współuczestniczenie w opracowywaniu planów strategicznych w obszarze gospodarki miejskiej,
• opiniowanie projektów o charakterze strategicznym i kierunkowym w obszarze gospodarki miejskiej,
• bieżące śledzenie inicjatyw ustawodawczych oraz analiza projektów ustaw i innych aktów prawnych, w szczególności pod kątem wpływu na zakres zadań Miasta
• współpraca z Ministerstwem Infrastruktury, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Naczelną Organizacją Techniczną oraz uczelniami krakowskimi w sprawach istotnych dla rozwoju miejskiego systemu transportowego oraz miejskiej gospodarki komunalnej ,
• koordynowanie następujących działań:

praca Rad Programowych ds. Rozwoju Systemu Transportowego, Gospodarki Odpadami, Energetyki Cieplnej, Zieleni, Gospodarki Wodno-Ściekowej ,
udział Miasta Krakowa w sieciach miast oraz projektach w ramach współpracy z miastami partnerskimi Krakowa na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu publicznego (Civitas Catalist, Aeneas, Via Regia Plus, Euro Cities itp.),

rozwój projektu ,.Szybka Kolej Aglomeracyjna" (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego),
tworzenie i aktualizacja programów ochrony środowiska, ochrony powietrza (we współpracy z U rzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego) i gospodarki odpadami,
edukacja ekologiczna realizowana m.in. w ramach Tygodnia zrównoważonego Transportu, Dnia Bez Samochodu itp.,

współpraca zagraniczna Krakowa z miastami Nankin, Tbilisi oraz w ramach projektu Civitas, w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta (współpraca nastawiona na transport i gospodarkę komunalną) ,

funkcjonowanie płaszczyzn dialogu społecznego w zakresie gospodarki komunalnej i transportu (np. Forum Mobilności , okrągłe stoły), w tym przewodniczenie zespołowi zadaniowemu ds. konsultacj i społecznych,

reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w Zespole ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, Komisji wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ( z rekomendacji Unii Metropolii Polskich).

PMK powierzył ponadto Panu Wiesławowi Starowiczowi rolę generalnego koordynatora informacji i działań podejmowanych w ramach zadań. realizowanych przez wszystkich doradców Prezydenta Miasta Krakowa.