Dokument archiwalny

Magdalena Sroka - III Zastępca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta

Magdalena Sroka


Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 101


telefon: 12-61-61-580; 12-61-61-265 (asystent)
fax: 12-61-61-493


e-mail:Magdalena.Sroka@um.krakow.pl

 

 

 

 

 


Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska, specjalizacja: teatrologia) w Krakowie. Manager kultury, producent i koordynator wielu międzynarodowych projektów, znawca problematyki związanej z kulturą i sztuką.


W latach 1998-2003 związana z Biurem Festiwalowym Kraków 2000, w którym odpowiadała za projekty kulturalne związane z otrzymanym przez Kraków tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, m.in.: Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Festiwal Filmów Operowych, Festiwal Muzyki Tradycyjnej Rozstaje, Festiwal Genius Loci, koncerty: New York Philharmonic, Norddeutscher Rundfunk, Concentus Musicus, Bergen Philharmonic, Wiener Akademie, Bundesjugend Orchester pod dyrekcją Gerda Albrechta w ramach polsko-niemieckiego projektu „Razem w sercu Europy". Organizator i producent największych imprez masowych w Polsce (Wianki i Sylwester w Krakowie).


Uczestniczyła w tworzeniu wielu dokumentów strategicznych oraz wniosków unijnych, m.in. była jednym z autorów pierwszej strategii promocji Krakowa na lata 2003-2007. W roku 2005 współpracowała z biurem programowym EXPO 2005. Członek założyciel Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena i do 2008 roku dyrektor biura Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Współproducent widowisk i materiałów telewizyjnych, m.in. dla „Magazynu Ekspresu Reporterów", gali finałowej „Miss World 2006" (we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą) czy „Maj '88" (z Europejskim Centrum Solidarności).


W latach 2008-2010 roku dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, organizującego prestiżowe krakowskie wydarzenia kulturalne i koordynującego unikalny na polską skalę program promocji kulturalnej miasta 6 zmysłów. Twórca Krakowskiej Komisji Filmowej i Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie. Ekspert Kongresu Kultury Polskiej, współinicjator zmian legislacyjnych dotyczących przede wszystkim ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także pakietu ustaw regulujących funkcjonowanie sektora kultury.

 

 


 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

1. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego - KD
2. Wydział Turystyki i Promocji - PT

 

Sprawuje nadzór nad następującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

Krakowskie Biuro Festiwalowe

 

 

 

 

Zarządzenie nr 2603/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 217/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 224/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Kultury i Promocji Miasta