Dokument archiwalny

Elżbieta Koterba - II Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa

 


Elżbieta Koterba

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 102


telefon: 12-61-61-305, 12-61-61-303
fax: 12-61-61-553

 

e-mail: Elzbieta.Koterba@um.krakow.pl

 

  

 

 

 

Architekt i urbanista. W 1979 roku uzyskała dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Jest autorem wielu zrealizowanych projektów zespołów zabudowy mieszkalno - usługowej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sakralnych, centrów usług komercyjnych oraz autorem projektów nagrodzonych w konkursach architektonicznych w kraju i za granicą.

Autor i współautor licznych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast i gmin np. Krakowa, Tarnowa, Zamościa, w tym wyróżnionych dwukrotnie ministerialnymi pierwszymi nagrodami za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego.

Główny projektant Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa uchwalonego przez RMK w lipcu 2014 roku.

Autor wielu artykułów i referatów.

Posiada doświadczenie zawodowe wynikające z łączenia działalności architekta i urbanisty z zarządzaniem - w latach 2001-2010 pełniła funkcję prezesa zarządu Biura Rozwoju Krakowa S.A., co zaowocowało przyznaniem w 2008 roku nagrody ,,Krakowskiego Dukata" w kategorii menadżer firmy przez krakowską Izbę Przemysłowo-Handlową. Angażuje się także w pracę społeczną, co zostało uhonorowane odznaką „Za zasługi dla budownictwa", nadaną przez ministra infrastruktury w 2008 roku. Przewodnicząca Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Odznaczona przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 roku Złotym Krzyżem Zasługi za wrażliwość społeczną, profesjonalizm zawodowy oraz dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców Krakowa.

7 marca 2012 roku otrzymała tytuł „Najbardziej Wpływowej Kobiety Małopolski" przyznany jej w głosowaniu przez czytelników „Gazety Krakowskiej". Głosowało na nią 3 661 osób. Tytuł otrzymała ponownie w 2013 (2 984 głosów) i 2014 roku (3 917 głosów).

8 maja 2012 roku Lions Club Kraków Bona Sforza przyznał jej swoje „Honorowe wyróżnienie imienia światłem swej patronki królowej Bony Sforzy".

Laureatka nagrody Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan ,,Małopolski Dąb” za szczególny wkład w rozwój gospodarczy Małopolski w listopadzie 2014 roku.

W grudniu 2014 roku odznaczona została medalem 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

W marcu 2017 r. otrzymała Medal Św. Józefa w uznaniu zasług na rzecz rozwoju „nowego Krakowa” oraz za wkład w tworzenie prawa przyjaznego przedsiębiorcom.

 

Jest członkiem: Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Mężatka, dorosły syn. Bezpartyjna

 


 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

 

1. Wydział Architektury i Urbanistyki

2. Wydział Geodezji

3. Wydział Rozwoju Miasta

5. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

4. Biuro Planowania Przestrzennego

5. Wydział Kształtowania Środowiska

6. Wydział ds. Jakości Powietrza

 

Sprawuje nadzór nad następującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

 

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

 

Zarządzenie nr 2538/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2562/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Zarządzenie nr 217/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 176/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Rozwoju Miasta Krakowa

 

Zarządzenie Nr 255/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu


Zarządzenie nr 2011/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.