Dokument archiwalny

Tadeusz Trzmiel - I Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Infrastruktury

Tadeusz Trzmiel


Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 119


telefon: 12-61-61-259, 12 616-12-20 (asystent)
fax: 12-61-61-569

 Urodzony w 1945 roku. Żonaty, ma troje dorosłych dzieci.

 

Wykształcenie wyższe.

 

Bezpartyjny.

 

W latach 1982-1990 jako dyrektor naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, kierował rozbudową sieci komunikacji miejskiej w Krakowie oraz inicjował zastosowanie w mieście technologii płyty monolitycznej w budowie torowisk tramwajowych.

W latach 1996-1998 sprawował funkcję dyrektora wydziału rozwoju gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Kierował wtedy opracowaniem koncepcji i projektu, ustanowionej w 1997 roku za sprawą ówczesnego wojewody, prof. Jacka Majchrowskiego, Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie.

 

Od 1999 roku zastępca dyrektora departamentu gospodarki, rolnictwa i infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim, był współautorem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i założeń regionalnej polityki transportowej. Od lutego 2002 roku - dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym wdrożył system zarządzania jakością wg normy ISO 9000.

Od 1957 roku aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego, a od 1965 r. - w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji. Autor artykułów i referatów w Zeszytach Naukowych Politechniki Krakowskiej, na której wykładał. Autor artykułów na temat komunikacji miejskiej w Zeszytach Stowarzyszenia. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

W latach 1994-2002 zasiadał w Radzie Miasta Krakowa z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa od 2002 roku.

 

Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie i rozwój infrastruktury komunalnej oraz realizację inwestycji miejskich.

 

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

1. Biuro Funduszy Europejskich

2. Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji

3. Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Sprawuje nadzór nad następującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

2. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

3. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

Sprawuje nadzór nad następującymi spółkami:

1. Krakowski Holding Komunalny SA

(oraz spółkami zależnymi od KHK:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA)

2.Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe Sp. z o.o.

3.Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

4.Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.

5.Trasa Łagiewnicka S.A.

 

Sprawuje nadzór nad następującymi fundacjami:

1.Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny


 

 

Zarządzenie nr 217/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa

 

Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Inwestycji i Infrastruktury

 

Zarządzenie Nr 255/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia zakresów nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków wykonywanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Skarbnika Miasta Krakowa, Sekretarza Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu


Zarządzenie nr 3010/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastepcy Prezydenta Miasta Krakowa