Dokument archiwalny

Projekt: Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 13 566 683,15 PLN

 

Wartość dofinansowania: 9 496 678,20 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Okres realizacji: 28.11.2007 - 31.03.2010

 

Opis

 

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Konopnickiej w Krakowie, na odcinku od tuneli pod Rondem Grunwaldzkim do Mostu Dębnickiego w ciągu drogi krajowej numer 4 wraz z wymaganą przebudową Infrastruktury technicznej. W ramach projektu, w granicach istniejącego pasa drogowego wyremontowano nawierzchnie jezdni oraz wybudowano dodatkowe pasy dla komunikacji zbiorowej. Ponadto skorygowano wjazdy na ul. Sandomierską i Zamkową jak również przebudowano chodniki oraz wybudowano dwie pochylnie dla niepełnosprawnych poprawiające dostęp do przystanku w rejonie skrzyżowania z ul. Madalińskiego. Przebudowano również istniejącą infrastrukturę techniczną, taką jak sieć teletechniczna, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, oświetleniowa i sygnalizacja świetlna.

 

Realizacja projektu przyczynia się do utworzenia sprawnego, efektywnego i spójnego systemu transportu zbiorowego oraz utworzenia zintegrowanej, rozwiniętej infrastruktury transportowej, służącej poprawie dostępności i wzmocnieniu całego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.budujemy.krakow.pl/