Dokument archiwalny

Projekt: Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu


Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 81 585,34 PLN

 

Wartość dofinansowania: 51 043,22 PLN

 

Jednostka realizujaca: Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie

 

Okres realizacji: 30.09.2009 - 01.10.2010

 

Opis

 

Przedmiotem zrealizowanego projektu była modernizacja i wyposażenie pracowni nauki zawodu. Efektem jego realizacji była wymiana niefunkcjonalnych stanowisk roboczych w pracowni do praktycznej nauki zawodu, wymiana starych szafek kuchennych oraz przygotowanie stanowiska dla barku kawowego. Obecnie Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 został wyposażony w 15 profesjonalnych stołów roboczych służących do eksploatacji w trakcie przygotowywania i obróbki wstępnej artykułów spożywczych. Zakupiono również 10 szaf przelotowych służących do przechowywania naczyń, zapewniających lepsze warunki i ergonomię pracy. Wszystkie zakupione sprzęty posiadają wymagane atesty Polskiego Zakładu Higieny oraz spełniają wymogi HACCP.

 

W wyniku realizacji projektu wyposażono również barek kawowy w dwa profesjonalne ekspresy ciśnieniowe, które niezbędne są w procesie kształcenia na stanowiskach barmańskich oraz kelnerskich.

 

Obecnie uczniowie mają do swojej dyspozycji bazę sprzętową, która pozwoli im na doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji i ekonomii pracy w procesie gastronomicznym.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.zsg1.pl/projekty-unijne/mrpo