Dokument archiwalny

Projekt : Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich

 

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 3 981 085,78 PLN

 

Wartość dofinansowania: 2 735 677,31 PLN

 

Jednostka realizujaca : Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

 

Okres realizacji: 29.09.2009 - 10.06.2011

 

Opis

 

Projekt obejmował:

- adaptację 3 sal lekcyjnych na pracownie komputerowe,

- przebudowę 1 sali lekcyjnej, w wyniku czego powstały 2 nowe pracownie do praktycznej nauki zawodu, w tym 1 nowa pracownia fotograficzna,

- wyposażenie nowych pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy, poligraficzny i fotograficzny,

- zakup i montaż 2 platform dźwigowych dla osób niepełnosprawnych,

-doposażenie istniejących pracowni w innowacyjne urządzenia i maszyny do kształcenia zawodowego,

- wyposażenie pracowni komputerowych w oprogramowanie do grafiki komputerowej.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.zspk.info/